Et løft til turisme og oplevelsesbranchen i hele landet

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen.

Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

Kort introduktionsvideo

De står bag

Omstillingspuljen er finansieret af regeringen og en række af Folketingets partier som har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte et stort beløb til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv.

Erhvervshus Hovedstaden er udpeget som operatør på indsatsen i et bredt samarbejde med resten af landets Erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme /Wonderful Copenhagen.

Omstillingspuljen får tildelt 15 mio. kr. ekstra

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at øge Omstillingspuljen med yderligere 15 mio. kr. De ekstra midler er øremærket særligt til kompetenceudvikling af medarbejdere i turisme- og oplevelseserhvervet, der som følge Covid-19 krisen må omstille sig til nye markedsvilkår. De ekstra midler integreres i den samlede pulje, og ansøgningsbetingelser er de samme.

Bliv en attraktiv ansøger - deltag i webinar

 

Hvis du ønsker at blive klogere på ansøgningsprocessen og på, hvilke krav, der skal opfyldes for at komme i betragtning til midlerne fra Omstillingspuljen, så kan du deltage på et af vores to webinarer, der afholdes inden anden ansøgningsrunde åbner d. 29. januar.

Det første webinar afholdes d. 25. januar kl. 15:00 - 16:00.

Det andet webinar afholdes d. 28. januar kl. 9:00 - 10:00.

Læs mere om webinarerne og tilmeld dig her

Omstillingspuljen er åben fra d. 29. januar til d. 19. februar.

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)