Iværksætter vil udrydde pseudo-møder og gøre gode ledere bedre

Da Frederik Berthelsen for et par år siden sprang ud i et nyt liv som iværksætter og ekspert i tavle-møder, søgte han på nettet efter en at sparre med til at kickstarte sin forretning. Forretningsudvikler Lars Danscher fra Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden dukkede op i søgeresultatet, og det blev ifølge Frederik begyndelsen på et sparringsforløb præget af dyb faglighed og god kemi.

Bertelsenconsulting

Med en solid viden om, hvordan man ruller tavlemødet som ledelsesværktøj ud i store organisationer som fx Finansministeriet, havde Frederik Berthelsen ikke blot specialistkompetencerne til at starte for sig selv. Han havde også oparbejdet en kæmpe motivation. For mens LinkedIn og nettet flyder over med budskaber om, at du skal være en nærværende leder og lede medarbejdere situationsbestemt, så er de budskaber så ukonkrete, at de sjældent bliver omsat i praksis. Og I grunden er det meget forståeligt, ifølge Frederik. ”Der er ”information overload” på de sociale medier – og udfordringen er, at det er langt nemmere at sige det end at gøre det.” Så for at hjælpe lederen med at gøre det, kastede Frederik sig over tavlemøder som et konkret og enkelt værktøj til lederen: ”Med tavlen kommer lederen dagligt tæt på medarbejderne og organisationens projekter og opgaver. Og for medarbejderne giver tavlemøderne også mulighed for at få overblik over det, man er sat i verden for – og få det synliggjort, så man i fællesskab med leder og kolleger får mulighed for at følge op, prioritere, tage ved lære og ikke mindst fejre.”

Tavlen giver fremdrift

”Jeg oplevede en brændende lyst til at komme ud og hjælpe andre i gang, fordi jeg selv – både som leder og medarbejder - havde oplevet, hvad tavlemødet kan. Jeg havde også været med til at få det sat i gang i mange enheder med forskellige kulturer, og hver gang blev jeg bekræftet I, at selvom værktøjet er enkelt at implementere, er det særdeles virkningsfuldt – på kort og lang bane, ” fortæller Frederik, der gennem sine kunder har oplevet tavlen som et intuitivt værktøj til at skabe struktur på et møde og sikre, at alle bliver hørt og mødt.

”Tavlemødet kan være med til at tage livet af pseudo-møderne i moderne organisationer. Den type møder vi sikkert alle kender til, hvor der enten ikke er nogen agenda, eller hvor det ikke er tydeligt, hvem der har ansvar for hvilke opgaver, når mødet er slut. Når jeg hjælper ledere med at bruge tavlen som redskab, er det dog ikke bare et hurtigt quick-fix. Det handler også om at indlære et mind-set, og derfor følger jeg typisk mine kunder i længere tid, hvor jeg giver feedback, så lederen kommer hele vejen rundt om de vigtigste ting og møder alle medarbejdere på en involverende måde. Der skal selvfølgelig være plads til snak og kaffe, men for de fleste medarbejdere er effektive møder en uudslukkelig kilde til øget motivation og tilfredshed med arbejdet – og det kan mærkes på kulturen og bundlinjen,” pointerer Frederik.

Billedtekst: Lars Danscher (tv.) og Frederik Berthelsen sætter sammen retning for de aktiviteter, Frederik skal i mål med til næste sparringsmøde.

”Ret vildt at sparringen er gratis”

Frederik mødte første gang op i Erhvervshuset uden af have den fjerneste anelse om, at sparringen med Lars Danscher var gratis. Han var ude efter sparring, der kunne hjælpe ham personligt – for som nystartet iværksætter vidste han, at der ville være tusindvis af ting, der skulle laves, og at kimen til succes lå i at få prioriteret de vigtigste og mest værdiskabende. Møderne med Lars resulterede både i dybe samtaler om blandt andet Stephen Coveys bog ”7 gode vaner” og i konkrete planer for udviklingen af Frederiks forretning.

”Lars var virkelig god til at zoome ind på, hvem jeg var, og så var han realistisk og ikke mindst fagligt dygtig. Jeg følte, det var meget personligt, men når man har en god kemi, som jeg har med Lars, er det også nemmere at trykke lidt på hinanden. Som selvstændig iværksætter skal du arbejde stenhårdt. Jeg tror ikke på, at jeg kan opfinde alle mulige dybe tallerkner, men jeg tror på flid og på, at man skal prioritere at gøre sig umage for at lykkes. Og i den sammenhæng er det vigtigt, at nogen følger op – fx som Lars gjorde,” siger Frederik og fortæller om, hvordan han og Lars hurtigt kom til at tale om de værdiskabende aktiviteter, som måske ikke lige ligger til ens præferencer, men som stadig skal laves for at lykkes.

”Den gode service møder jeg altid, når jeg er her i Erhvervshuset. Det er et rart sted at være, det mærker man lige fra man træder ind i receptionen. Man får en gratis ydelse, og det er ret vildt, for det er meget værdifuld sparring for mig som iværksætter”,

Frederik Berthelsen

Brænder for at give videre til andre

Rationelle arbejdsmetoder er imidlertid ikke hele fundamentet for at få iværksætter-forretningen helt op på den store klinge. Ifølge Frederik er det allervigtigste tandhjul i kæden ønsket om at give noget videre til andre.

”Jeg brænder for at gøre gode ledere endnu bedre, og jeg har bevidst valgt at centrere det omkring et meget enkelt produkt, som alle i en organisation kan samles om. Det er meget sjovt at se, at selvom vi befinder os i det 21. århundrede med hundredvis af gode digitale løsninger, kan et håndgribeligt, analogt værktøj som tavlen og den metodik jeg underviser i, gøre en stor forskel. Det skaber nærvær, involvering og et skarpt fokus i et team, når medarbejderne inviteres hen til tavlen. Man kan ikke helt på samme måde inviteres ind i et stort regneark, som du måske ikke en gang selv har været med til at lave,” slutter Frederik med et smil, inden han haster videre til sparringsmøde med Lars.

Læs mere på https://www.berthelsenconsulting.dk/

5 gode råd til dig, der vil gå iværksættervejen som konsulent eller rådgiver

  1. Fasthold fokus på de vigtigste aktiviteter, der bringer din forretning fremad og få evt. hjælp til at prioritere dem hos en af Erhvervshusets forretningsudviklere

  1. Sørg for at du står skarpt på LinkedIn, så alle ved hvem du hjælper og hvad du hjælper med. Brug alt hvad du poster og deler i en bevidst strategi, der positionerer dig som ekspert på dit område.

  1. Sørg for at dine kunder er tilfredse. Giv dem noget ekstra som de ikke forventer og gør dit bedste hver eneste gang. Dine kunder er dine bedste ambassadører.

  1. Bliv bevidst om, hvad du bedst kan lide at lave selv, så du får energi i hverdagen. Få andre til at hjælpe dig med de opgaver som stadig skal laves, men som du ikke selv brænder for. Det kan være regnskab, hjemmeside eller lign.

  1. Tilfør dine kunder endnu mere værdi ved at indgå partnerskaber eller alliancer med andre konsulenter med andre specialer end dine egne, og byd selv ind med dine kompetencer hos andre rådgivere/konsulenthuse.

Vil du vide mere om iværksætteri?

Find konsulenter, viden, tilbud og cases om emnet iværksætteri..

Find mere om iværksætteri

Kontakt

Lars Danscher

Lars Danscher

Se fuld profil

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)