Grønt fokus skaber engagement hos medarbejderne

Hotelkæden Comwell deltog i Erhvervshusets forløb Grøn vækst - og oplever nu et større engagement og loyalitet hos medarbejderne. Læs om hvordan deres grønne og bæredygtige hoteldrift motiverer medarbejderne og skaber trivsel.

at arbejde hos os tina john

Hotelkæden Comwell oplever større engagement og loyalitet hos medarbejderne efter, at de er begyndt at arbejde målbevidst med at omstille deres hoteller til en grønnere og mere bæredygtig hoteldrift. Nøglen er at inddrage medarbejderne, så de tager fuldt ejerskab for deres egne projekter.

Der er et stort, uopdyrket potentiale i at fremme en energi- og ressourcebesparende hoteldrift. Det mener hotellernes brancheforening, HORESTA, som vurderer, at der både er et vækstpotentiale og penge at spare ved at fokusere på de energibesparende, bæredygtige og grønne tiltag. Den danske hotelkæde, Comwell Hotels, begyndte deres grønne omstilling tilbage i 2016. Ud over de positive miljømæssige og økonomiske resultater har den strategiske og målrettet indsats med at gøre deres hoteller grønnere haft en yderst positiv effekt på medarbejdernes trivsel, engagement og lysten til en lang karriere hos Comwell. Og det er helt essentielt. For gode medarbejdere er en forudsætning for vækst, understreger Mai-Britt Jensen, der er HR Direktør i Comwell: ”Generelt har hotelbranchen en stor udfordring i forhold til at tiltrække og fastholde medarbejdere, men når vi inddrager medarbejderne i den grønne omstilling, så finder de yderligere motivation i deres arbejde. Det har været meget tydeligt for os gennem processen,” fortæller hun.

Vi vil ikke bare lukke øjnene

”Mange af hotelbranchens processer er miljøbelastende. Og da vi først begyndte at kigge hele vores værdikæde igennem, blev det uudnyttede potentiale og et ønske om at være en bedre udgave af os selv meget tydelig for os. Samtidig er vi i ledelsen meget bevidste om det samfunds- og miljøansvar, vi som virksomhed har. Derfor besluttede vi i direktionen, at noget måtte gøres,” fortæller Mai-Britt Jensen. Hotelkæden startede med at fokusere på reduktion af madspild, og et par af køkkencheferne blev sendt på kursus. ”De kom tilbage og var meget begejstrede,” fortæller Mai-Britt Jensen om sine kolleger. Køkkencheferne kunne virkelig se et potentiale, som var meget større end blot reduktion af madspild. Det blev startskuddet til at nedsætte en grøn styregruppe, som traf beslutningen om at arbejde strategisk og målrettet med grøn omstilling i hele værdikæden: ”Vi vil gerne være branchens foretrukne hotelkæde, når det gælder bæredygtighed. Vi har valgt at lave en omlægning af vores processer og indkøb, og en eventuel økonomisk gevinst bliver geninvesteret i nye miljøtiltag”, fortæller Mai-Britt Jensen. Styregruppen udarbejdede en plan for den grønne omstilling og indledte et samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen, så udvalgte medarbejdere fra alle hoteller og alle afdelinger kunne komme på kursus og få ny viden om bæredygtig hoteldrift. ”Det kan godt være, at vi har en styregruppe, som bliver enige om retningen, men vi har valgt at inddrage medarbejderne i beslutningerne og implementeringen. Det er medarbejderne, der driver arbejdet med bæredygtighed, og det er vigtigt for os, at de har friheden til at kunne agere og finde de løsninger, der fungerer for dem i dagligdagen,” fortæller Mai-Britt Jensen.

En utrolig iderigdom hos medarbejderne

Det er selvfølgelig ikke alle medarbejdere, der har lige nemt ved at ændre på faste rutiner i en travl hverdag, men langt de fleste medarbejdere har taget initiativet til sig og kastet sig over at opfinde nye måder at opnå en grønnere hoteldrift.

Eksempelvis har en gruppe medarbejdere sammen med en leverandør udviklet de nye økologiske teer, som nu benyttes af hele koncernen. En medarbejder har fundet ud af, at man kan lave kaffesirup af kafferester. En anden har fået ændret proceduren i forhold til notesblokke: Før lagde man én ved hver deltager; nu lægger man dem i en bunke ved indgangen. På den måde er de tilgængelige for dem, der har behovet, og man undgår et stort spild.

Den tvivl og modstand, som nogle medarbejdere gav udtryk for i starten, har vist sig at bunde i manglende viden, fortæller Mai-Britt Jensen. Lige så snart, at medarbejderne fik at vide, hvorfor man gerne ville ændre praksis, og at de kunne se, at det rent faktisk virkede, så var de med: ”Når medarbejderne har udvist skepsis, har vi måtte indse, at vi ikke har klædt dem godt nok på. Det er så vigtigt, at vi får informeret om, hvorfor vi gør dét, vi gør. Det er også grunden til, at vi har valgt at udnævne bæredygtighedsambassadører. Det er dem, der skal være med til at udbrede budskabet internt om, hvorfor vi fx laver mad- og drikkevarespildsmålinger og så videre. Når vi gør det på den måde, får vi snakken i gang. Medarbejderne får vendt nogle ting, og de får fejet tvivlen af banen,” fortæller Mai-Britt Jensen.

Medarbejderne er en forudsætning for vækst

Comwell har nu været i gang med den grønne omstilling i to år. Og det er en rejse, der har ført meget mere med sig, end koncernen og ledelsen havde forudset, da man startede. Det er blandt andet kommet bag på ledelsen, at den grønne omstilling har haft så stor en positiv effekt på medarbejdernes trivsel og engagement i forhold til virksomheden. Uden at have specifikt dét som motivation, har man måske her fundet en vigtig nøgle til fastholdelse af medarbejderne; noget der kan gavne hele branchen og som kan blive endnu et vigtigt og tungtvejende argument for at gå i gang med grøn omstilling. ”Vi kan se, at når vi modtager ansøgninger fra nye medarbejdere, så er et af argumenterne for, at de gerne vil arbejde for os, netop vores grønne profil. Vi kan også se, at vi i vores trivselsanalyse er gået op i vores engagementsscore. Og endelig svarer medarbejderne meget positivt, når de bliver spurgt, om de vil anbefale os til andre,” fortæller Mai-Britt Jensen om en af de meget vigtige sidegevinster ved den grønne omstilling.

Mai-Britt Jensens tre gode råd til grøn vækst

  • Bare kom i gang! Vi har simpelthen fået så meget godt ud af den rejse, vi er på, og det giver virkelig meget til medarbejderne.
  • Søg inspiration. Der er så mange derude, der gerne vil sparre. Vi har fx også talt med vores konkurrenter.
  • Lad være med at holde dine succeser og erfaringer for dig selv. Vi stiller os gerne op og deler ud af vores viden og inspirer andre. I sidste ende er det jo til gavn for alle.

Produktet

Comwell er en hotelkæde bestående af 17 lokationer i Danmark og to hoteller i Sverige.

Comwell arbejder på at gøre bæredygtighed til omdrejningspunktet for deres forretning. De tænker bæredygtighed på tværs af alle hoteller og i alle processer. Det gør de, fordi de ønsker at passe bedre på mennesker og miljø – og fordi, at de med deres størrelse kan være med til at gøre en reel forskel. Comwell har arbejdet strategisk med bæredygtighed siden 2016. I 2017 fik alle danske Comwell hoteller det økologiske spisemærke i bronze, og i august 2017 vandt de Årets Økopris for deres arbejde med den økologiske omlægning.

Publikation - Grøn Business
Denne artikel er del af publikationen "Grøn Business - fremtiden er nu" (2018), som du kan downloade her

Grøn vækst via grønne forretningsmodeller

Verdens kriser er klodens vækstskabere og flere internationale undersøgelser viser med voksende tydelighed, at grøn omstilling kan være en vej til vækst.

Grøn omstilling handler både om virksomhedens egen grønne omstilling og om at bidrage til kundernes grønne omstilling.

Læs mere om Grøn vækst via grønne forretningsmodeller

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)