Markedsafdækning forud for indgåelse af rammeaftaler cirkulær økonomi konsulenter

Om projektet

Væksthuset og Lifestyle & Design Cluster (LDC) gennemfører i tidsperioden januar 2019 til august 2021 projektet ’Øget vækst via cirkulære forretningsmodeller i SMV’er’.

Projektet indeholder gennemførelse af 4 runder af ca. 6 måneders varighed med i alt 81 virksomheder, forventeligt fordelt med 15-25 virksomheder i hver af de 4 runder. Fælles for virksomhederne, som har mellem 0 og 249 ansatte, vil være, at de ønsker at udvikle en plan for overgang til en cirkulær forretningsmodel (eller væsentlige dele heraf) ud fra en kortlægning af den enkelte virksomheds ressourceforbrug. Begge opgaver skal løses i tæt samarbejde med en eller flere konsulenter med relevante faglige kompetencer.

Første projektrunde starter januar / februar 2019. Rekruttering af de deltagende virksomheder er påbegyndt (med ansøgningsfrist 7. december 2018.)

Projektets samlede budget er finansieret dels af midler fra EU's Regionalfond, dels af værdien af de deltagende virksomheders egen arbejdstid anvendt i projektet.

Projektet (fase 1) har til formål at give den deltagende virksomhed:

  • Mulighed for at fremtidssikre virksomheden ved at udnytte energi og ressourcer mere effektivt og gøre dens produkt / virksomheden grønnere
  • Indsigt i cirkulær økonomi og det forretningsmæssige potentiale, der ligger i at udvikle virksomheden i retning af en cirkulær forretningsmodel
  • En strategi for en mere effektiv anvendelse af energi og ressourcer og en PLAN for udvikling af et cirkulært forretningsspor, udarbejdet af en fagkyndig konsulent og betalt af projektet

Læs mere om ’Øget vækst via cirkulære forretningsmodeller i SMV’er’ her

Du kan læse mere om projektet og markedsafsdækningen her

Sidst opdateret: 11.12.2018