7 timers-workshop: Digital marketing-day (Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn, Newsletter, SEO, SoMe, etc.)

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om levering af workshopevent: Digital marketing-day (Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn Newsletter, SEO, SoMe, etc.)

Opgavens titel:

7 timers-workshop: Digital marketing-day (Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn, Newsletter, SEO, SoMe, etc.)

Udbyder:

Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Dato:

Tirsdag den 16. april 2019

Deadline:
Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 23.59

Kommunikation:

Spørgsmål rettes skriftligt til projektleder Emil Ødegaard, eoe@ehhs.dk

Tilbud sendes til tilbud@ehhs.dk og eoe@ehhs.dk, inkl. workshopbeskrivelse i vedlagte skabelon, att. Emil Ødegaard, HIP – Digital marketing-day

Om programmet HIP – Hovedstadens iværksætterprogram

HIP – Hovedstadens Iværksætterprogram tilbyder fagspecifikke workshops, webTV og værktøjer i forhold til alt det, der er godt at vide, når man starter en virksomhed. Ambitionen er at skabe et fleksibelt tilbud til alle iværksættere i Region Hovedstaden. HIP skal være tilgængelig, når det passer iværksætteren, og der bliver arbejdet med at blande forskellige læringsformer for at nå så varieret og bredt ud til målgruppen som muligt.

Ud over den fagspecifikke viden tilbyder HIP sparring med udgangspunkt i iværksætterens personprofil, da succes langt hen ad vejen afhænger af, om personen bag kender sine egne styrker og svagheder og er i stand til at inddrage andre kræfter i virksomheden.

I perioden august 2015 – december 2019 skal mindst 5.600 iværksættere deltage i HIP’s workshops. Målet er at gennemføre mindst 660 workshops i projektperioden.

Målgruppe: Iværksættere dvs. personer som er i gang med / har besluttet at starte virksomhed og virksomheder som er startet senest indenfor de seneste tre år. Målgruppen kan specificeres mere i forbindelse med den specifikke workshop / workshopforløb.

26 kommuner i Region Hovedstaden er partnere i HIP og Erhvervshus Hovedstaden er projektholder. HIP får tilskud fra EU’s Socialfond og Region Hovedstaden.

Se mere om HIP på www.hipih.dk, hvor du også finder information om tilbud fra Iværksætterhuset og Københavns Erhvervshus, der er blandt HIP’s nærmeste samarbejdspartnere.

EHHS er opmærksom på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Erhvervshuset gennemfører denne annoncering for at leve op til EU’s krav om, at ydelsen er købt på ”markedsmæssige vilkår” og for at finde en samarbejdspartner, der kan løse denne specifikke opgave på den bedst mulige måde.

Om opgaven

Erhvervshus Hovedstaden søger en samarbejdspartner, der kan afholde et heldags workshopevent omkring ’Digital marketing’ for iværksættere. Formålet er at afdække forskellige områder indenfor digital marketing, så deltagerne efterfølgende har fået et indgående kendskab til en række forskellige værktøjer og teknikker, der kan hjælpe dem med at navigere i den digitale verden.

Tanken er at bygge programmet op efter nedenstående format. Først et overordnede oplæg omkring general SoMe strategi, efterfulgt af 2 sideløbende spor, hvert spor bestående af 3 workshops på 1,5 timers varighed (dvs. 6 workshoptemaer i alt). Vi har foreløbigt tænkt Facebook, Analytics, Instagram, SEO, LinkedIn og Newsletter som de 6 workshoptemaer. Vi har ikke låst os fast på nedenstående, men tænker det som et godt udgangspunkt for dagens program – vi er med andre ord åbne for inputs, hvis du/i tænker, at det vil give mening at flytte rundt på noget.

Workshopstruktur

Disse workshops henvender sig til iværksætteren, der ønsker at blive klogere på de forskellige digitale platforme, samt hvilke værktøjer og teknikker det kræver at navigere rundt på disse.

Workshoppen skal kunne håndtere 50 iværksættere (25 på hvert spor). Programmet for workshoppen skal give deltagerne mulighed for at sætte undervisningsmaterialet i relation til deres egen virksomhed. Med andre ord skal workshoppen ikke være case-baseret – deltagerne skal kunne arbejde med/stille spørgsmål til workshoppens indhold i forhold til egen virksomhed/situation. Derfor skal forholdet mellem oplæg og workshop ca være 50/50.

Tilbuddet skal inkludere en samlet pris for afholdelse af hele eventet (7 workshops), herunder kørsel og evt. materialer. Alle workshops bliver afholdt i Region Hovedstaden, eks. Bornholm. Erhvervshus Hovedstaden tager sig af al praktisk planlægning, herunder markedsføring, forplejning, lokaler m.m.

 1. Opgavebeskrivelse
  Samarbejdspartneren skal:
 • Afholde et workshopevent/Digital marketing-day i anden halvdel af 2019.
 • Facilitere workshoppen på en måde, så iværksætterne kan arbejde praktisk med deres egen ide i relation til undervisningsmaterialet.
 1. Generelle krav for alle workshops:
 • Workshops skal være en blanding af faglige ind- og oplæg og praktiske øvelser.
 • Der skal lægges vægt på, at deltagerne lærer noget de kan bruge dagen efter.
 • Workshoppen skal afsluttes med forslag til de næste skridt og evt. 5 gode råd.
 • Workshoppen skal give deltagerne bud på litteratur, artikler, hjemmesider, sociale medier o.l., som kan være nyttigt i det videre arbejde.
 • Workshoppen skal oplyse, hvor de kan finde hjælp både blandt offentlige og private rådgivere.
 • Workshops varer 1,5 time eksklusiv pause (pauser er indlagt mellem workshops)
 1. Kontraktsum og tilbudsspecifikation
  Den forventede kontraktsum er 75.000 DKK.
  Det skriftlige tilbud til Erhvervshus Hovedstaden bør som minimum specificere:
 • Beskrive indholdet af workshopeventet i vedlagte skabelon – se tilknyttet skabelon her.
 • En samlet pris for afholdelse af workshopevent (7 workshops) inkl. forberedelse.
 • Evt. rabat ved gentagelse af workshopeventet flere gange i løbet af 2019.

I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den efterspurgte opgave. Vurderingen bliver foretaget på baggrund af nedenstående evalueringskriterier.

Evalueringskriterierne og vægtningen af disse er følgende:

 • Pris: 40%
 • Kvalitet: 60%

Kvalitet bliver bedømt ud fra følgende 3 kriterier, som tilbudsgiver skal gøre rede for i et vedlagt bilag:

 • Faglige kompetencer ift. workshoptema.
 • Erfaring og kompetencer i forhold til undervisning og facilitering.
 • Forståelse for og erfaring med iværksættermålgruppen.

Sidst opdateret: 23.04.2019