ERHVERVSKONSULENT TIL PROJEKT ’GENSTART ERHVERV I GADEPLAN'

Bornholm er gået sammen om en strategisk satsning på udvikling af erhvervet i gadeplan igennem projektet ’Genstart Erhverv i Gadeplan’. Genstart Erhverv i Gadeplan tilbyder en række kompetenceudviklingsforløb og mentornetværk målrettet erhvervet i gadeplan hovedsageligt detailhandlen. Projektet er meget dynamisk og de enkelte aktiviteter vil så vidt muligt løbende blive tilpasset den enkelte erhvervsdrivendes behov. Projektets hovedaktiviteter er individuelle handleplaner og afdækning af behov, kompetenceudviklingsforløb, mentorforløb og netværk.


Vi har indgået et rigtig godt samarbejde med vores handelsstandsforeninger, Bornholms Regionskommune, Copenhagen Business Hub og Dansk Erhverv og har stor opbakning på tværs af de øvrige bornholmske branche organisationer.
Vi har også en række erhvervsvirksomheder klar. Vi mangler bare de helt rigtige medarbejdere, en koordinator og en konsulent, til at fuldende vores projektteam. Erhvervskonsulenten og projektkoordinatoren vil overordnet have hver sit ansvarsområde, men du må samtidig forvente, at opgaverne skal løses fleksibelt. Således vil du komme til at varetage mange forskellige opgaver enten selvstændigt eller i tæt samarbejde med den anden medarbejder og medarbejderne i Business Center Bornholm og Copenhagen Business Hub.


Projektet løber fra oktober 2020 - december 2022 og er finansieret af EU’s Socialfond og Bornholms Regionskommune. Business Center Bornholm varetager ledelsen af projektet i tæt samarbejde med Copenhagen Business Hub som er økonomisk operatør.

Stillingen
Vi ønsker at få 100 virksomheder tilknyttet fra hele Bornholm, og vi er meget ambitiøse, når vi planlægger, at vi kan fastholde dem alle gennem hele projektperioden. Her er du som erhvervskonsulent helt afgørende. Derfor er din stilling i langt overvejende grad fokuseret på aktiviteterne, individuelle handleplaner, afdækning af behov og kompetenceforløb.
Du skal gennem tillidsbaseret og anerkendende dialog med hver enkelt virksomhed og sammen med virksomheden udarbejde og sikre løbende opfølgning på virksomhedernes individuelle handlingsplaner for kompetenceudvikling.
Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men du har nok mindst en mellemlang uddannelse eller har hentet din erfaring fra mangeårig ansættelse eller selvstændigt virke i erhvervslivet. Det vil være en fordel, at du kender til og har erfaring med de udfordringer som selvstændige, mindre erhvervsdrivende står med i hverdagen.
Det er vigtigt, at du er stærk i skriftlig kommunikation, systematik og dokumentation og det er en fordel, hvis du kender til eller har erfaring fra projekter. Du skal være rigtig god til at opbygge og vedligeholde tillidsbaserede relationer med erhvervet. Derudover vil du få mulighed for at indgå i andre aktiviteter og opgaver i projektet ad hoc.

Vi tilbyder:
Et meget spændende og ambitiøst projekt, der har store muligheder for at præge detailhandlens udvikling på Bornholm. Ansvar og frihed i opgaveløsningen, bred kontaktflade til virksomheder, undervisere, rådgivere og samarbejdspartnere på Bornholm og Copenhagen Business Hub. Du ansættes i Business Center Bornholm og har primært arbejdssted på Bornholm. Du vil referere til erhvervschefen for Business Center Bornholm og den bornholmske filial af Copenhagen Business Hub.
Send din ansøgning med relevante bilag samt CV til os på sikkermail@bornholm.biz senest 1.november 2020. Mrk. din ansøgning med:
”GEIG –erhvervskonsulent”.


Tiltrædelse: hurtigst muligt. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter fristen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte erhvervschef Christa Lodahl på mail cl@bornholm.biz eller på telefon 88 18 41 41.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt. Ansættelsen er tidsbegrænset til 31.12.2022.

Om Business Center Bornholm

Business Center Bornholm er indgangsportalen til koordineret, kompetent vejledning og sparring for det bornholmske erhvervslivs ledere og medarbejdere. Business Center Bornholm arbejder tæt sammen med Erhvervshus Hovedstaden, og dette samarbejde bidrager til at imødekomme, afdække og udfordre virksomhederne på både deres erkendte og uerkendte behov. Indsatsen medvirker til at bevare, udvikle og skabe arbejdspladser og vækst på Bornholm.

Om Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden

Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden hjælper iværksættere samt små og mellemstore virksomheder med at realisere deres potentiale gennem uvildig, virksomhedsspecifik sparring fri af kommercielle interesser. Erhvervshuset er knudepunktet for erhvervsfremme og en fagligt stærk sparringspartner med erfarne konsulenter i København, Hillerød og Rønne. Vi er ejet af de 29 kommuner i regionen og er godt 70 medarbejdere.

Læs mere om at arbejde hos Copenhagen Business Hub - Erhvervshushovedstaden her

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)