Forundersøgelse til certificering i tekstilbranchen

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Analyse af hvad der skal til for at vi kan opnå en GOTS eller en Cradle to Cradle Certificering.

Annoncør: Makershirt ApS

Dato: 06-02-2019

Deadline for tilbud: 20-02-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Maria, e-mail: maria@makershirt.dk, tlf.: +45 60776547

Præsentation af Virksomheden

Vi er Makershirt og er en del af Tekstilrevolutionen. Vi er et tekstiltrykkeri med holdning og personlighed og er placeret på Nørrebro. Vores vision er at være verdens mest bæredygtige tekstiltrykkeri. Derfor forsøger vi hele tiden at finde nye måder at gøre ting på og lægger generelt op til debat og til at se kritisk på sit eget forbrug af tekstiler.

Beskrivelse af opgaven

For at blive ved med at have en førende position på det danske markede på de grønne områder ønsker vi at se hvad der skal til for at vi kan få en GOTS eller Cradle to Cradle certificering. Det handler om at vi skal bruge en beskrivelse af hvilke tiltag og maskiner der ville skulle bruges for at dette kan opnås.

Særlige Forventninger til Leverandøren

Vi forventer en samarbejdsvillig leverandør. Vi er allerede ret vidende på området, men vi har brug for en konkretisering af hvad det er der skal til, sådan at det ikke bare er nogle tanker om hvad der skal til.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er: 25.000 - 50.000 kr. ex. moms.

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
  • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
  • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Om Markedsafdækningen

  1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Erhvervshus Hovedstaden i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 24 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra Erhvervshus Hovedstaden, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således grønne virksomheders evne til at optimere deres forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1
  2. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

  1. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen.

  1. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

  1. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri.

Logoer

Sidst opdateret: 07.02.2019