Kvalificering og professionalisering af salgs- og marketingindsats

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Professionalisering af salgs- og marketingindsatsen.

Annoncør: Frame ApS

Dato: 07-02-2019

Deadline for tilbud: 22-02-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Jesper Ring, e-mail: jr@openframe.org, tlf.: 50778840

Præsentation af Virksomheden

Frame leverer branchens eneste digitale platform til integreret håndtering og styring af bæredygtighed i byggeriet. Frame har eksisteret i 4 år, platformen er lanceret, og der er indgået samarbejde med de første større kunder hos både bygherrer og rådgivere. Det er spændende kunder, men de er langt fra tilstrækkeligt til at få en rentabel forretning.

Organisationen er i dag præget af deltidsansatte med få ”skæringspunkter”, og dagligdagen kan derfor virke lidt frakmenteret.

Beskrivelse af opgaven

Vi ønsker hjælp til at få kvalificeret markedet og markedspotentialet i Danmark, præciseret den bærende idé/værditilbud til de forskellige interessenter / målgrupper samt opbygget en professionel og dedikeret salgs- og marketingorganisation.

Opgaven består konkret i:

1) Markedsanalyse:

 • Analyse af anlægs og byggemarkedet i Danmark
 • Analyse og segmentering af markedet i Danmark
  • bygherrer (kommunale, boligorganisationer, private m.fl.)
  • rådgivere (store / små, bygherrerådgivere m.fl.)
  • entreprenører (store / små)
 • Analyse og beskrivelse af personaer (arketyper) i hvert segment
 • Analyse af virkemidler og mulige indsatsområder ift. de forskellige personaer
 • Præsentation af resultater i rapportform og ved oplæg

2) Kvalificering og præcisering af Frames bærende idé / værditilbud

 • Identifikation og beskrivelse af ønsker og behov i f.t. håndtering og styring af bæredygtighed i byggeriet
 • Identifikation og beskrivelse af Frames løsning
 • GAPanalyse (målgruppernes ønsker / behov vs. Frames løsning)
 • Kvalificering af grundfortællingen / den bærende idé i Frame
 • Beskrivelse af værditilbud / positionering ift. hver arketype
 • Præsentation af resultater i rapportform og ved oplæg

3) Rådgivning ifm. opbygning af salgs- og marketingorganisation

 • Analyse af nuværende forretning og organisation
 • Udvikling af salgsstrategi
 • Input ift. professionalisering af organisationen i forhold til salg og markedsføring (råd / anbefalinger)
 • Udvikling af implementeringsplan 20192020 for salg og markedsføring
 • Præsentation af resultater i rapportform og ved oplæg

Særlige Forventninger til Leverandøren

Vi forventer, at leverandøren har erfaring med salg og markedsføring fra tidligere stillinger. Det er også vigtigt, at leverandøren har viden og erfaring med salg af IT-produkter (SaaS). Erfaring med forretningsudvikling og strategi, abonnementsløsninger og start-ups er endvidere et plus.

Opgaven er estimeret til at vare 2-3 dage/uge i ca. 3 måneder, og leverandøren skal være indstillet på fysisk at sidde på Frames kontor.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for opgaven er: kr. 180.000 dkr. ekskl. moms.

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af opgaveløsningen, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
 • Overordnet beskrivelse af opgavens leverancer
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet.

Med venlig hilsen

Jesper Ring

Adm. direktør / Frame

M: +45 5077 8840

E: jr@openframe.org

www.openframe.org

CVR nr. 36 46 82 89

Om Markedsafdækningen

 1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Erhvervshus Hovedstaden i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 24 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra Erhvervshus Hovedstaden, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således grønne virksomheders evne til at optimere deres forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1
 2. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

 1. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen.

 1. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

 1. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri.

Logoer

Sidst opdateret: 07.02.2019