Plan for opsættelse af fabrik til tøjproduktion i KBH

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Action-plan for opsættelse af fabrik

Annoncør: Anonym

Dato: 18-02-2019

Deadline for tilbud: 25-02-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Kenneth Muldbak, kmu@ehhs.dk

Alle spørgsmål skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive programdeltager. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af Virksomheden

Digital tøjproduktion i københavn

Beskrivelse af opgaven

Der efterspørges detaljeret ’køreplan’ for hvad det vil koste at få vores mindre fabrik op at køre hurtigst muligt.

Opgaven indebærer blandt andet:

 • Finde specifikke leverandører der kan løse opgaverne relateret til opsætning af maskinerne etc. (f.eks. til opsætning af kompressor, etc.)
 • Tydelig kravspecifikation som gør det nemt for os at finde lokation der understøtter fabrikkens tekniske krav.

Særlige Forventninger til Leverandøren

 • Tidsrammen er afgørende, da vi er pressede med vores lancering

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er: 60-70.000 DKK

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Q&A:

Her publiceres løbende indkomne svar og tilhørende spørgsmål.

Q1: ”Hvad er definitionen af digital tøjproduktion. Er der tale om digital tryk på tekstiler, traditionel CMT produktion eller en helt 3 variant?”

A1: ”Definitionen er: En 3. option der inkluderer farvepåførsel på tekstiler samt udskæring og sortering i ét langt 'produktions-flow' - dvs. automatiseret.”

Om Markedsafdækningen

 1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Erhvervshus Hovedstaden i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 24 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra Erhvervshus Hovedstaden, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således grønne virksomheders evne til at optimere deres forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1
 2. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

 1. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen.

 1. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

 1. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri.

Logoer

Sidst opdateret: 25.02.2019