Projektledelse, eksportstrategi og branding på kosmetikmarkedet

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Eksport strategi

Annoncør: Anonym

Dato: 26-02-2019

Deadline for tilbud: 10-03-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Kenneth Muldbak, kmu@ehhs.dk

Alle spørgsmål skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive programdeltager. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af Virksomheden

Hudplejeproducent i Danmark

Beskrivelse af opgaven

Vi ønsker i forbindelse med deltagelse i Grøn Vækst projektet at udarbejde en vækstplan for skaleringen af vores miljøvenlige produkter.

1: Projektledelse

Konsulenten skal stå for projektledelse, hvor konsulentens primære rolle er at sikre fremdrift i projektet, koordinere opgaverne og styre ressourcerne ift. tidsplanen. Konsulenten skal sikre, at de beskrevne opgaver løses, og assistere med strategisk rådgivning ifm. udarbejdelse af vores vækstplan og leverancerne på Grøn Vækst projektet.

2: Kosmetik lovgivning worldwide (produktniveau)

Der ønskes rådgivning på de lovgivningsmæssige regler ift. vores produkter på udenlandske markeder.

3: Strategi for branding

Der ønskes en konsulent, der kan give strategisk sparring på vores strategi for branding, og hjælpe med konceptualisering såvel som konkretisering af en strategi

4: Eksportstrategi

Vi ønsker strategisk rådgivning til at udarbejde en eksportstrategi. Herunder eksportmodel, valg af marked(er), samt investeringsbehov og RoI.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er: 180.000 ex. moms

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
  • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
  • Timepris og samlet tilbudspris.
  • Timepris for evt. ekstra leverancer

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Q&A:

Q1: Ift. afsnittet om branding (3: Strategi for branding) er det afgørende for leverancen at vide, hvilken type virksomhed / brand, der er tale om. Er det et FMCG brand, der skal sælges igennem andre kanaler fx detail- og udvalgsvarehandel, eller er det et retail-brand, der ønsker at eksportere sin egen ecommerce-shop og/eller fysiske butikker til udlandet?

A1: Det er endnu ikke fuldt ud besluttet, hvilken vej virksomheden ønsker at gå – pt. hælder de mest til e-commerce løsningen.

Q2: Kan man kan byde ind på de enkelte delopgaver f.eks. delen om eksport strategi og branding og ikke hele opgaven?

A2: Annoncøren ønsker en helleverance med en overordnet tovholder på alle delopgaver. Vi har tidligere i programmet haft gode erfaringer med leverandører, der går sammen om at formulere et samlet tilbud.

Om Markedsafdækningen

  1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Erhvervshus Hovedstaden i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 24 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra Erhvervshus Hovedstaden, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således grønne virksomheders evne til at optimere deres forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1
  2. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

  1. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen.

  1. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

  1. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri.

Logoer

Sidst opdateret: 08.03.2019