Rådgivning om bæredygtighed i designfasen af nye produkter

white_space

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Rådgivning om bæredygtighed i designfasen af nye produkter

Annoncør: Anonym

Dato: 29-07-2019

Deadline for tilbud: 19-08-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Steven Møller, e-mail: sbm@ehhs.dk

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive programdeltager. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af Virksomheden

Virksomheden er en udpræget international virksomhed indenfor møbeldesign og med eksport til mere end 45 lande. Eksport udgør i dag ca. 85% af vores omsætning. Som en global sælgende virksomhed og med store globale virksomheder og offentlige institutioner som kunder, oplever vi en støt stigende efterspørgsel. Vi arbejder ligeledes meget udfra en filosofi og værdier der har cirkulær økonomi som omdrejningspunkt i vores produkter og produktion. Det betyder, at vi for fremtidige designprodukter skal tænke bæredygtighed ind i produktudviklingen. Vi skal skabe løsninger og produkter og brug af materiale, der er miljømæssige cirkulære, og som kan være med til at give os klare og betydelige konkurrencemæssige fordele.

Beskrivelse af opgaven

For at tænke bæredygtighed ind i designfasen, har vi i forbindelse med en kommende udvikling af en række nye produkter, (5-8 styk i alt), brug for en industriel designer der kan rådgive os igennem processen med at komme fra ide, tilpasninger, rettelser frem til endelige rentegning og slutteligt klargøring af færdige arbejdstegninger, som vi efterfølgende kan bruge til produktion af 0 serie.

Særlige Forventninger til Leverandøren

Vi har en forventning om at leverandøren har erfaring fra møbeldesign og har arbejdet med kendte designbrands igennem sin karriere. Herunder vægtes det ligeså at leverandøren har et godt netværk inden for mulige fremtidige leverandører til brug for den endelige produktion af de fremtidige nye produkter.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er: 100.000-130.000 kr

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • Beskrivelse af hvordan opgaven planlægges løst herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
  • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
  • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

white_space

Om Markedsafdækningen

  1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Region Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 32 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra EHHS, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således virksomheders evne til at optimere deres grønne forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_
  2. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri
  3. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.
  4. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen eller uddannelse.
  5. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 16.08.2019