Salgs- og kommunikationsstrategi for grossistvirksomhed

white_space

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Udarbejdelse af målrettet salgs- og kommunikationsstrategi for grossistvirksomhed

Annoncør: Marc’Harit

Dato: 04-09-2019

Deadline for tilbud: 18-09-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til: Kira Høg Kampmann, e-mail: kira@marcharit.com, tlf.: 40815754

Præsentation af Virksomheden

Med over 16 års erfaring i smykke- og perlebranchen, udviser Marc’Harit et unikt kendskab og bånd til vores kunder, hvor passion og ekspertviden er bærende. Og vi er i dag stolte af at kunne levere perler til guldsmede, smykkedesignere og smykkefabrikanter i hele verden.
Se mere information på vores hjemmeside: www.marcharit.com

Beskrivelse af opgaven

Marc’Harit står ved en ny milepæl, hvor vi ønsker at tage virksomheden til næste niveau i udviklingen som verdens førende leverandør og formidler af bæredygtige perler. I den forbindelse har vi brug for hjælp til at udvikle en stærk salgs- og kommunikationsstrategi til eksisterende og nye markeder for grossistsalget, således at Marc’Harit bliver ’first in mind and first choice’ på bæredygtige kvalitets perler og perlesmykker.

For at Virksomheden kan levere et bæredygtigt/etisk produceret produkt i så mange produktkategorier som muligt, er det muligvis nødvendigt med en sideløbende leverandøranalyse på visse produkter. Konsulenten vil også delvist være tilknyttet dette projekt.

Særlige Forventninger til Leverandøren

Det forventes at leverandøren har solid erfaring med salg og kommunikation. Branchekendskab ses som en stor fordel, men er ikke afgørende. Det er desuden vigtigt for os at konsulenten deler vores værdier om bæredygtighed, autenticitet og tillid.

Opgaven er estimeret til at vare 2 dage/uge i ca. 5 måneder, og leverandøren skal være indstillet på fysisk at sidde på Marc’Harits kontor i København K.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er: 140.000 - 150.000 kr.
Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
  • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
  • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

white_space

Om Markedsafdækningen

  1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Region Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 32 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra EHHS, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således virksomheders evne til at optimere deres grønne forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1
  2. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri
  3. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.
  4. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen eller uddannelse.
  5. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 04.09.2019