Kommunikationsstrategi og kernefortælling for internationalt smykkebrand

white_space

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Udarbejdelse af kommunikationsstrategi og kernefortælling for internationalt smykkebrand

Annoncør: Anonym deltager på Grøn Vækst

Dato: 29-11-2019

Deadline for tilbud: 10-01-2020

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til: Kenneth Muldbak, e-mail: kmu@ehhs.dk, tlf.: 30108109

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive programdeltager. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

white_space

Præsentation af Virksomheden

Vi er et internationalt smykkefirma med hovedsæde i København. Vi er drevet af muligheden for at revolutionere den måde, folk opfatter og bruger smykker, for på den måde sammen at kunne dykke ned i en ny og uudforsket smykkeverden. Vi stræber efter at forny os og ikke stagnere, ved at følge vores intuition, tendenser og strømninger i samfundet.

Vi ønsker at være relevante og på forkant, og derfor er det på vores agenda at forholde os til og tage ansvar for en mere bæredygtig dagsorden med holdbare grønne tiltag i virksomheden.

Vi er en modevirksomhed og driver primært forretning på forbrug, hvilket i udgangspunktet er modstridende med den bæredygtige dagsorden. Vi er derfor også bevidste om, at vi aldrig bliver en fremherskende grøn virksomhed, men vi ønsker at implementere bæredygtige tiltag, som grundlæggende parametre for måden, vi driver virksomhed på.

white_space

Beskrivelse af opgaven

Med udgangspunkt i vores værdier, mission og vision ønsker vi at skabe en ny kernefortælling, med afsæt i bæredygtighed og vores holdning til en grønnere fremtid. En af udfordringerne der forekommer er, at vi er en modevirksomhed, drevet af at sælge produkter som hermed opfordrer til forbrug. Vi vil gerne have skabt en stærk fortælling om virksomheden og brandets nye vision uden at det bliver Greenwashing.

Denne nye kernefortælling skal bruges internt til at uddanne vores personale, både vores eksisterende og når vi rekruttere nye medarbejdere. Ydermere skal den biddrage som afsæt for at skabe en kultur, hvor alle forstår og er med på rejsen mod vores fælles mål. Kernefortællingen skal også anvendes til ekstern kommunikation med alle samarbejdspartnere, til alle kommunikations-kanaler, herunder brandbook, web, staff training, sociale medier mm. I forbindelse med udformningen af vores nye kernefortælling, ønsker vi at redefinere vores værdier, vision og mission samt udarbejde en strategi for, hvordan denne implementeres og eksekveres i virksomheden.

I forbindelse med ovenstående er transparens en vigtig faktor i vores kommunikation. Vi ønsker at være transparente både overfor vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere og tilegne os værktøjer som kan hjælpe os med at kommunikere med vores interessenter i virksomheden om hvorfor, hvordan og hvad vi gør under rejsen mod at blive en grønnere virksomhed.

white_space

Særlige Forventninger til Leverandøren

Det er en stor fordel, hvis leverandøren har kendskab til og erfaring med modeindustrien og bæredygtighed i en modekontekst.

Yderligere lægger vi også stor vægt på at leverandøren har stærke evner inden for skriftlig kommunikation og storytelling eller har kontakter til eksterne leverandører som kan bidrage med dette.

I tilbuddet skal være defineret en timepris, hvis opgaven bliver mere omfangsrig end det aftalte.

white_space

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er: 60.000-80.000 kr.

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
  • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
  • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

white_space

Q&A:

Q1: "Må mit tilbud indeholde en post, hvor jeg formulerer udkast til deres kernefortælling?"

A1: Som jeg forstår dit spørgsmål, er det korte svar nej. Grøn Vækst kan kun yde støtte til strategisk rådgivning. Der må ikke implementeres for pengene. Hvis du som konsulent bliver direkte pennefører på deres kernefortælling, vil det falde under kategorien implementering.

Q2: "Hvordan skal vi vægte jeres svar på ovenstående spørgsmål ift. opgavebeskrivelsen, der specifikt ser kernefortælling som en del af opgaven? – Må vi formulere en kernefortælling som en del af opgaven eller ej? (Ift det jeg fornemmer som ånden i ovenstående svar som går på, at I må yde støttet til strategisk rådgivning, men ikke til implementering, så kan jeg sige, at set fra vores stol vil en kernefortælling være at betragte som en del af det strategiske grundlag på samme måde som formuleringen af mission og vision."

A2: Kernefortællingen indgår i det strategiske arbejde, på linje med f.eks. en vision. Ift. støtteberettigelsesreglerne er det bare vigtigt, at det bliver holdt på at strategisk niveau. Dvs. det er indholdet, budskabet og forståelsen i kernefortællingen, der er det centrale - fremfor specifikke sproglige formuleringer. Som led i det strategiske arbejde, kan det være naturligt at arbejde med kunden om at formulere udkast, for at sikre at alle deler en fælles forståelse, og man taler fra det samme udgangspunkt. Der hvor arbejdet med kernefortællingen bliver implementerende, er når man f.eks. begynder at versionere den til diverse salgskanaler såsom hjemmeside. Her bliver fokus mere på det sproglige og det retoriske, fremfor på det strategiske

Q3: ”Hvad gør virksomheden for at agere bæredygtig? Produceres smykkerne på en speciel bæredygtig måde, eksempelvis i Danmark, af genbrugsmaterialer el. Lign? Og Holder de tilsyn med arbejdsforhold mm. for alle medarbejdere?”

A3: Vores smykker produceres i Indien under ordnede forhold, som vi løbende holder øje med. I og med vi arbejder med sølv og guld, som er rene materialer, er der gode muligheder for at genbruge materialerne, hvilket vi godt kunne tænke os at arbejde mere med.

white_space

Om Markedsafdækningen

  1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Region Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 32 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra EHHS, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således virksomheders evne til at optimere deres grønne forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1
  2. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri
  3. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.
  4. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen eller uddannelse.
  5. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 18.12.2019