Konceptudvikling og strategi for serviceydelse i international smykkevirksomhed

white_space

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Konceptudvikling og udarbejdelse af strategi for serviceydelse i international smykkevirksomhed

Annoncør: Anonym deltager på Grøn Vækst

Dato: 29-11-2019

Deadline for tilbud: 10-01-2020

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til: Kenneth Muldbak, e-mail: kmu@ehhs.dk, tlf.: 30108109

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive programdeltager. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

white_space

Præsentation af Virksomheden

Vi er et internationalt smykkefirma med hovedsæde i København. Vi er drevet af muligheden for at revolutionere den måde, folk opfatter og bruger smykker, for på den måde sammen at kunne dykke ned i en ny og uudforsket smykkeverden. Vi stræber efter at forny os og ikke stagnere, ved at følge vores intuition, tendenser og strømninger i samfundet.

Vi ønsker at være relevante og på forkant, og derfor er det på vores agenda at forholde os til og tage ansvar for en mere bæredygtig dagsorden med holdbare grønne tiltag i virksomheden.

Vi er en modevirksomhed og driver primært forretning på forbrug, hvilket i udgangspunktet er modstridende med den bæredygtige dagsorden. Vi er derfor også bevidste om, at vi aldrig bliver en fremherskende grøn virksomhed, men vi ønsker at implementere bæredygtige tiltag, som grundlæggende parametre for måden, vi driver virksomhed på.

white_space

Beskrivelse af opgaven

Vi ønsker at tilbyde vores kunder noget mere end ’bare’ at købe et smykke. Vi ønsker gennem relevante tiltag og en kurrateret kunderejse at genanvende nogle af de ressourcer vi allerede har til rådighed. Det kunne eksempelvis være ved at genanvende vores kunders gamle smykker, ved at tilbyde at smelte dem om, re-designe dem eller noget helt tredje. Vi er meget åbne overfor input til, hvad en sådan service kan indeholde og vil gerne udfordres på idéen. Det kunne i denne forbindelse være interessant at gå i dialog med vores kunder med en brugerundersøgelse, for at undersøge deres behov, deres forhold til bæredygtighed og hvilke tiltag der kunne have værdi for dem.

Leverandøren skal både kunne foretage det bagvedliggende undersøgende og analytiske arbejde samt udarbejde en strategi for implementering og eksekvering af den/de nye tiltag.

I forbindelse med ovenstående er transparens en vigtig faktor i vores kommunikation. Vi ønsker at være transparente både overfor vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere og tilegne os værktøjer som kan hjælpe os med at kommunikere med vores interessenter i virksomheden om hvorfor, hvordan og hvad vi gør under rejsen mod at blive en grønnere virksomhed.

white_space

Særlige Forventninger til Leverandøren

Det er en stor fordel, hvis leverandøren har kendskab til og erfaring med modeindustrien og bæredygtighed i en modekontekst.

Yderligere lægger vi også stor vægt på at leverandøren har stærke evner inden for analytisk undersøgende arbejde og formår at gå i dybden og undersøge, hvilke muligheder der rent faktisk giver bedst mening ift. brug og udnyttelse af ressourcer og deres påvirkning på mennesker og miljø.

I tilbuddet skal være defineret en timepris, hvis opgaven bliver mere omfangsrig end det aftalte.

white_space

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er: 80.000-100.000 kr.

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
  • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
  • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

white_space

Q&A:

Q1:Er det tiltænkt at opgaven indeholder en analyse af virksomheden, som afsæt for konceptudviklingen?”

A1: Det er ikke tiltænkt at opgaven indeholder en analyse af virksomheden.

Q2: ”Er det korrekt forstået, at der er ‘frit slag’ ift. hvorfra konceptet måtte udvikles?”

A2: Opgaven er primært forankret i vores egne salgskanaler, dvs. vores butikker og webshop, men det kunne også tænkes, at det var noget der kunne implementeres andre steder, afhængig af løsningsforslaget.

Q3: ”Har de i dag en kunde fokusgruppe, eller skal denne opsættes specifikt til opgaven?”

A3: Vi har ikke nogen fast fokusgruppe, men er meget interesserede i en fokusgruppeundersøgelse i forbindelse med at afdække vores kunders ønsker ift. bæredygtighed.

white_space

Om Markedsafdækningen

  1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Region Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 32 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra EHHS, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således virksomheders evne til at optimere deres grønne forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1
  2. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri
  3. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.
  4. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen eller uddannelse.
  5. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 18.12.2019

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)