Strategi for e-commerce, opstramning af brand og ekspansion til nye markeder

white_space

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Strategi for e-commerce, opstramning af brand og ekspansion til nye markeder

Annoncør: Ecouture

Dato: 05-12-2019

Deadline for tilbud: 18-12-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til: Johanne Helger Lund eller Helene Liliendahl Brydensholt, e-mail: johanne@ecouture.dk / helene@ecouture.dk , tlf.: Johanne: 30227766 / Helene: 60132379

white_space

Præsentation af Virksomheden

Ecouture er en dansk designvirksomhed, der designer tøj i feminine snit til kvinder. Virksomheden blev etableret for 10 år siden med en vision om at skabe et designbrand, der laver økologisk og bæredygtigt tøj, som kvinder rent faktisk gider gå i. Ecouture har vokset sig større og større for hvert år, og vi har i dag en stor loyal kundekreds af kvinder - hovedsageligt i alderen 35-55 år og primært fra Danmark.

white_space

Beskrivelse af opgaven

Ecouture ønsker en handlingsplan for den eksisterende forretning med en række justeringer og en opgradering af vores e-commerce platform, opstramning af vores brand, samt en strategi for udnyttelse af eksisterende succes hos nye målgrupper og nye markeder.

Overordnet består opgaven af 2 delopgaver:

 1. Strategi for e-commerce m. fokus på en dybere penetration i Danmark.
  1. Her ønskes en plan for udvikling af en stringent platform med faste retningslinjer for vores identitet. Herunder også en oversigt over hvilke tiltag der kan initieres for at forbedre den digitale platform
  2. Under strategi for e-commerce hører også en plan for opstramning af Ecouture brandet. Herunder ønskes det bl.a. at der kigges på virksomhedens kernefortælling, samt hvilke budskaber, det bedst tiltaler vores forskellige målgrupper.

 1. Strategi for tilpasning til nye målgrupper og markeder
  1. Der ønskes en analyse af hvordan vi bedst overfører vores eksisterende succes til nye målgrupper og nye markeder. Herunder en strategi for hvilke tilpasninger vi evt. skal foretage til disse målgrupper og markeder.
  2. I forlængelse heraf ønskes en potentialekortlægning og prioritering af relevante markeder og målgrupper i Skandinavien

white_space

Særlige Forventninger til Leverandøren

Arbejdet skal udføres i januar 2020

white_space

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er: 80.000 kr.

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Om Markedsafdækningen

 1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Region Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 32 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra EHHS, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således virksomheders evne til at optimere deres grønne forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1
 2. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri
 3. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.
 4. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen eller uddannelse.
 5. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 05.12.2019

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)