Kundeundersøgelse og test til salg af nye bæredygtige produkter og services

white_space

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Kundeundersøgelse og test til salg af nye bæredygtige produkter og services

Annoncør: Brdr. Lauridsen ApS

Dato: 05-12-2019

Deadline for tilbud: 18-12-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til: Stig Bisgaard, e-mail: bis@brdr-lauridsen.dk, tlf.: 2040 3466

white_space

Præsentation af Virksomheden

Brdr. Lauridsen arbejder med at renovere etageejendomme i Storkøbenhavn. Der er fokus på facade, vinduer, døre samt opgang og lejligheder. Brdr. Lauridsen har igangsat en grøn omstilling for at reducere virksomhedens CO2 aftryk og påvirke håndværkerbranchen i en mere cirkulær og bæredygtig retning. Her er der blevet udviklet en række bæredygtige produkter og services, der fremadrettet kan tilbydes virksomhedens kunder.

white_space

Beskrivelse af opgaven

For at sætte gang i salget af bæredygtige produkter og services kræver det indsigt i kundernes (andels- og ejerboligforeninger og private udlejere) købsadfærd samt viden om hvor, de søger information, og hvilke bæredygtige budskaber og formuleringer, de rammes af. Det skal munde ud i udviklingen af en strategi og handlingsplan for at ramme kundesegmenterne.

Overordnet set består opgaven af følgende:

 1. Kundeundersøgelse m. fokus på bl.a;
  1. Beslutnings- og informationsprocesser
  2. Opfattelse af bæredygtige løsninger
  3. Forståelse for bagvedliggende motivation og værdisæt
 2. Indsigter i hvilke kanaler og budskaber, der rammer kunderne (beslutningstagere)
  1. Herunder ønskes udarbejdet et oplægskatalog, hvor de forskellige relevante kommunikationskanaler optegnes, samt hvilke budskaber der resonerer bedst hos kunderne gennem de enkelte kanaler.

white_space

Særlige Forventninger til Leverandøren

Det forventes at leverandøren har

 • Erfaring med at undersøge og teste bæredygtige produkter og services
 • Har udført bruger- og kundeundersøgelser inden for bæredygtighed
 • Arbejdet med at omsætte indsigter fra brugerundersøgelser til konkret kommunikation, budskaber og kampagner inden for cirkulære tiltag og bæredygtig adfærd

white_space

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er: 180.000 kr.

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

white_space

Om Markedsafdækningen

 1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Region Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 32 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra EHHS, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således virksomheders evne til at optimere deres grønne forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1
 2. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri
 3. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.
 4. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen eller uddannelse.
 5. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 17.12.2019

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)