Grøn vækst via grønne forretningsmodeller

Grøn vækst

Har din virksomhed ambitioner om at tjene penge på den igangværende grønne omstilling?

Kræver det, at jeres nuværende forretningsmodel omstilles, har I et grønt produkt der skal ud på nye markeder?

Er I parate til at forpligtige jer til et intensivt vækstprogram, hvor vi går i dybden med jeres udfordringer og muligheder?

Så kan en plads i Grøn vækst via grønne forretningsmodeller sikre, at I kommer helt i mål. Vi tilbyder penge, rådgivning og netværk - du får bedre konkurrenceevne og øget indtjening.

Om programmet
Vi har valgt en sammensætning af fokuserede kollektive forløb og én-til-én rådgivning, som bygger på de bedste erfaringer fra tilsvarende projekter.

Programmet består af et intensivt rådgivningsforløb med feltets bedste rådgivere og eksperter, netværksdannelse mellem deltagerne og adgang til sparring med succesfulde serieiværksættere.

Vi udvælger ni virksomheder til to hold, som hver bliver tilbudt et 6 måneders forløb med det formål at udvikle og teste en grøn forretningsmodel.

Hent produktblad
Du kan læse mere om programmets indhold, krav og faser i vores produktark - klik her

Opstart
Januar 2019

Målgruppe
Virksomheder med firmaadresse i Hovedstadsregionen og som har et uudnyttet vækstpotentiale i voksende grønne markeder.

Det praktiske
Det koster 50.000 kr. at deltage i programmet, dette inkluderer:

• Et økonomisk tilskud på 180.000 kr. til køb af rådgivningsydelser, som fx materialestrømsanalyser, markedsanalyser, sikring af rettigheder, certificering, etc.

• Hjælp til at finde de bedste rådgivere

• Netværk med de andre deltagervirksomheder

• Sparring med Soundingboard

kontakt

Kontaktperson:

Robert
Robert Schmidt
Projektleder
rks@ehhs.dk
41886667
Se Roberts profil

Statements

Statement 1

»Som en ægte ingeniørvirksomhed har forløbet »Grøn Vækst« overrasket os på den gode måde. Allerede på første møde med soundingboardet blev vi udfordret til at gentænke vores kommercielle indsats på det grønne område. Vores udgangspunkt var at fokusere på den mere tekniske del af vores løsninger men vi blev hurtigt opmærksomme på, at vi havde en langt større udfordring, når det gjaldt det mere kommercielle område. Forløbet har resulteret i, at vi har igangsat en kulturel og til dels også en organisatorisk ændring og nu satser vi mere på markedsføring og kommunikation af vores grønne produkter«.

Jens Borelli-Kjær, indehaver og direktør i Vitral

Statement2

»Da vi startede op på forløbet med Erhvervshus Hovedstaden var vores mål at nedsætte vores produktionsomkostninger og det er vi lykkedes med. En ekstra gevinst ved forløbet var den kompetente sparring vi fik fra soundingboardet i forhold til hele vores strategi og hvordan vi griber salgsarbejdet an. Det har givet os et skub i en rigtig god retning og vi oplever, at vi nu er bedre klædt på til det arbejde, der ligger foran os. Vi har haft gavn af den ærlige dialog og konstruktive feedback på vores hold og jeg vil klart anbefale »Grøn Vækst«-forløbet til andre vækstvirksomheder, der tør blive udfordret på deres grønne forretningsmodeller«.

Mickey Madsen, Founder and CEO i Vitral ordic Power Converters

Grøn vækst via grønne forretningsmodeller

Verdens kriser er klodens vækstskabere og flere internationale undersøgelser viser med voksende tydelighed, at grøn omstilling kan være en vej til vækst.

Grøn omstilling handler både om virksomhedens egen grønne omstilling og om at bidrage til kundernes grønne omstilling.

Partnerne bag:

Vækstforum euGreater CopenhagenRegion Hovedstaden

Sidst opdateret: 14.09.2018