Udarbejdelse af handlingsplan for digital kommunikation

Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller
Markedsafdækning

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Udarbejdelse af handlingsplan for digital kommunikation

Annoncør: Marc’Harit

Dato: 21-10-2019

Deadline for tilbud: 11-11-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til: Kira Høg Kampmann, e-mail: kira@marcharit.com, tlf.: 40 81 57 54

-----------------------------

Præsentation af Virksomheden

Med over 16 års erfaring i smykke- og perlebranchen, udviser Marc’Harit et unikt kendskab og bånd til vores kunder, hvor passion og ekspertviden er bærende. Og vi er i dag stolte af at kunne levere højkvalitets og bæredygtige perler til guldsmede, smykkedesignere og smykkefabrikanter i hele verden.
Se mere information på vores hjemmeside: www.marcharit.com

Beskrivelse af opgaven

I forbindelse med vores deltagelse i Grøn Vækst forløbet ved Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden, har vi behov for en kommunikationsekspert til at rådgive os omkring en handlingsplan for den digitale kommunikation til vores kundegrupper.

Vi ved, hvem vi kommunikerer til, og hvad vi gerne vil kommunikere.

Vi vil have en overordnet, gennemtænkt handlingsplan på: Hvilke kanaler vi skal bruge til hvad, hvornår og hvordan.

Nøgleordene er website, nyhedsmails, SOME.

Særlige forventninger til leverandøren

Det forventes, at du har solid erfaring med planlægning og implementering af digitale kommunikationsstrategier og har haft succes indenfor området.

Det er desuden vigtigt for os at du deler vores værdier om bæredygtighed, passion, autenticitet og tillid.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er: 30.000 kr.

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
  • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
  • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!Om Markedsafdækningen

  1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Region Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 32 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra EHHS, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således virksomheders evne til at optimere deres grønne forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1

  1. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

  1. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen eller uddannelse.

  1. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

  1. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri.

logoer grønvækst (Kopi)

Sidst opdateret: 21.10.2019