Opfølgende workshop om grundfortællinger

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Opfølgende workshop om grundfortællinger

Annoncør: Erhvervshus Hovedstaden – Grøn Vækst

Dato: 08-03-2019

Deadline for tilbud: 22-03-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Kenneth Muldbak, e-mail: kmu@ehhs.dk, tlf.: 30108109

Spørgsmål og henvendelser bedes fremsendes skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af Grøn Vækst programmet

Grøn Vækst programmet er skabt af Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 24 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra Erhvervshus Hovedstaden, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således grønne virksomheders evne til at optimere deres forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Virksomhederne deltager i hold af 7-9 virksomheder.

For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1

Beskrivelse af opgaven

Grøn Vækst teamet i Erhvervshus Hovedstaden søger en leverandør, der kan afholde en workshop under temaet kommunikation og branding. Workshoppen skal fungere som opfølgning på en tidligere afholdt workshop, hvor deltagerne bl.a. arbejdede med:

 • Grundfortællinger
 • Persona og arketyper
 • Value propositions
 • Stakeholders

Nærmere information om programmet ved forrige workshop oplyses ved henvendelse.

På workshoppen deltager 6-8 virksomheder med hver ca. 1-4 repræsentanter. Alle virksomheder er SMV’er med under 20 ansatte. Nærmere information om deltagere vil blive oplyst inden workshoppen afholdes.

Det præcise indhold på workshoppen tænkes aftalt i samarbejde med Grøn Vækst teamet for, at sikre en rød tråd i forløbet så deltagerne oplever en udvikling gennem forløbet og en sammenhæng med første workshop.

EHHS tager sig af al praktisk planlægning, herunder forplejning, lokaler m.m.

Datoen for workshoppen er d. 11/4, 2019, og er tænkt som en heldagsworkshop.

Særlige forventninger til leverandøren

 • Det er et særligt ønske, at deltagerne får mulighed for at præsentere deres egen grundfortælling, og at netværket mellem deltagerne understøttes af workshoppens udformning.
 • Workshoppen skal være en blanding af faglige ind- og oplæg og praktiske øvelser.
 • Der lægges vægt på at deltagerne lærer nogle håndgribelige værktøjer, de kan tage i brug dagen efter.

Tilbudsspecifikation

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Om Markedsafdækningen & Grøn Vækst programmet

 1. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som deltagerne derefter selv afprøver i praksis.
 2. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen.
 3. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.
 4. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri.

Logoer

Sidst opdateret: 08.03.2019