Strategi for Cradle to Cradle certificering

Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller
Markedsafdækning

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Strategi for Cradle to Cradle certificering

Annoncør: Anonym annoncering på vegne af deltager i Grøn Vækst

Dato: 14-10-2019

Deadline for tilbud: 28-10-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til: Kenneth Muldbak, e-mail: kmu@ehhs.dk, tlf.: 30108109

-----------------------------

Præsentation af Virksomheden

Virksomheden er en udpræget international virksomhed indenfor møbeldesign og med eksport til mere end 45 lande. Eksport udgør i dag ca. 85% af vores omsætning. Som en global sælgende virksomhed og med store globale virksomheder og offentlige institutioner som kunder, oplever vi en støt stigende efterspørgsel. Vi arbejder ligeledes meget udfra en filosofi og værdier der har cirkulær økonomi som omdrejningspunkt i vores produkter og produktion. Det betyder, at vi for fremtidige design produkter skal tænke bæredygtighed ind i produktudviklingen. Vi skal skaber løsninger og produkter og brug af materiale der er miljømæssige cirkulære og som kan være med at give os nogle klare og betydelige konkurrencemæssige fordele.

Beskrivelse af opgaven

Udvikling af konkrete strategier og procedurer for virksomheden og leverandør kæde, som kan bringe os videre i forhold til C2C certificering og avancement i certificeringsniveau.

Baggrund: Virksomheden forventer at blive C2C certificeret i løbet af efteråret 2019.

Særlige Forventninger til Leverandøren

Virksomheden forventer, at konsulenten har erfaring med Cradle to Cradle designtænkning samt kriterier og krav om løbende forbedringer i Cradle to Cradle Certified™ standarden indenfor alle 5 kriterie kategorier.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er: 40.000 – 45.000 kr

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
  • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
  • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Om Markedsafdækningen

  1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Region Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 32 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra EHHS, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således virksomheders evne til at optimere deres grønne forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1

  1. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

  1. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen eller uddannelse.

  1. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

  1. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri.

logoer grønvækst (Kopi)

Sidst opdateret: 14.10.2019