Vækstplan for salg

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Vækstplan med fokus på salg – herunder salg til det offentlige

Annoncør: Anonym

Dato: 3. oktober 2019

Deadline for tilbud: 22. oktober 2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Peter Koppel, e-mail: pko@ehhs.dk

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive annoncør. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af annoncøren

Annoncøren er en virksomhed der i dag har sin forretning koncentreret omkring fremstilling af plejende cremer.

Virksomhedens sortiment afsættes gennem egen salgsorganisation og der forhandles aftale med dansk distributører.

Aktuelt ønsker virksomheden, at udarbejde salgsstrategi

Ift. strategi går overvejelserne bl.a. på om plejeprodukterne med fordel kan afsættes til et offentligt marked fx sygehuse og plejecentre. Tidligere har sygehuse indkøbt virksomhedens produkter, og i øjeblikket er der interesse og uformel dialog med et dansk sygehus. Der forventes der kommer et udbud i 2020, hvor produkterne er omfattet.

Beskrivelse af opgaven

Virksomheden søger konsulenthjælp til nedenstående opgaver; Virksomheden kan vælge at dele opgaverne imellem flere konsulenter, hvis der ikke findes en enkelt konsulent, der kan varetage alle opgaverne.

Virksomheden søger en ekstern projektleverandør der kan rådgive om:

 • overvejelser og analyse af hvorvidt der er et interessant offentligt marked for virksomhedens plejeprodukter
 • capture strategi
 • analyse af tidligere udbudsmaterialer
 • forberedelse af det kommende udbud
 • kortlægning af beslutningstagere og dialog med disse, uden at det konflikter med udbudsregler
 • skærpe argumenter vedr. produkternes kvalitet og effekt
 • overvejelser vedr. prissætning
 • vurdere relevansen af en SKI aftale

Leverandøren skal desuden kunne analysere mulige samarbejdspartnere (apoteker etc.)

Særlige Forventninger til Leverandøren

Den forventede kontraktsum for annonceringen er begrænset til, maksimalt, 100.000 DKK.

Der forventes et skriftligt tilbud, som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.
 • Tidsplan.

Q&A

Der er endnu ikke modtaget nogle spørgsmål til opgaven.

Om Markedsafdækningen

 • Resume af programmet: Programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med EU’s regionalfond. Programmet er organiseret i et forløb med en facilitator fra EHHS samt rådgivningsforløb udført af eksterne rådgivere. Aktiviteterne styrker således virksomheders evne til at optimere især deres internationale adfærd.
 • Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Denne annoncering er et led heri.
 • Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig implementering / eksekvering af en vækstplan.
 • Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 03.10.2019