Vækstplan med fokus på markedsføring

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Vækstplan med fokus på markedsføring

Annoncør: Anonym

Dato: 4. oktober 2019

Deadline for tilbud: 18. oktober 2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Peter Koppel, e-mail: pko@ehhs.dk

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive annoncør. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af annoncøren

Annoncøren er en virksomhed inden for turismeerhvervet – et hotel på Bornholm, der i dag tilbyder individuelle turister og større grupper overnatning og måltider.

Hotellets gæster kommer hovedsageligt fra DK og Skandinavien, men gæster fra resten af Europa ses også på hotellet.

Aktuelt ønsker virksomheden, at forfine og modne sin vækststrategi, herunder at afdække nye salgsmulig­heder i DK.

Beskrivelse af opgaven

Virksomheden søger konsulenthjælp til nedenstående opgaver; Virksomheden kan vælge at dele opgaverne imellem flere konsulenter, hvis der ikke findes en enkelt konsulent, der kan varetage alle opgaverne.

Der skal udarbejdes en markedsundersøgelse, med fokus på potentielle målgrupper med særligt sigte på at fremskaffe information om nye kundegrupper, deres købsadfærd samt ikke mindst kommunikation med målgruppen. Målet er at øge belægningsprocenten i ydersæsonen dvs. skuldersæsonen.

Markedsundersøgelsen skal have fokus på følgende:

Målgruppeanalyse, der ser nærmere på:

 1. Foreninger fx lystfiskere, singleklubber, seniorforeninger og historie-, natur- og vandre- interesserede.
 2. Rejseselskaber med udgangspunkt i busvognmænd.
 3. Firmakonferencer (op til 30 pax), salgsmøder (op til 30 pax) og firma- og julefester (op til 100 pax).

Og så mange som muligt af følgende spørgsmål skal besvares:

 • Hvem er de? Hvor mange er de? Hvor bor de? Hvordan kommer vi i kontakt?
 • Er det muligt at segmentere målgruppen mere detaljeret?
 • Købsadfærd fx beslutningsprocesser fx i forhold til konferencer og fester, kunders forventninger til faciliteter og service?
 • Beskrivelse at potentielle kunders købsadfærd og forventede prispunkter?
 • Storytelling og kernebudskaber, hvilke trends skal mødes på markedet?
 • Vejledning i forbindelse med tilrettelæggelse kommunikationsplan?
 • Vejledning i forbindelse med tilrettelæggelse af visuel kommunikation?
 • Kommunikationsplan for introduktion af hotellets ”brand” og "produkt".

Særlige Forventninger til Leverandøren

Den forventede kontraktsum for annonceringen er begrænset til, maksimalt, 90.000 DKK.

Der forventes et skriftligt tilbud, som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug (for hver del-) opgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.
 • Tidsplan.

Q&A

Der er endnu ikke modtaget nogle spørgsmål til opgaven.

Om Markedsafdækningen

 • Resume af programmet: Programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med EU’s regionalfond. Programmet er organiseret i et forløb med en facilitator fra EHHS samt rådgivningsforløb udført af eksterne rådgivere. Aktiviteterne styrker således virksomheders evne til at optimere især deres internationale adfærd.
 • Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Denne annoncering er et led heri.
 • Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig implementering / eksekvering af en vækstplan.
 • Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 04.10.2019