Beskyt dine persondata endnu bedre

Beskyt dine persondata endnu bedre

En ny fælles europæisk persondataforordning blev i 2018 vedtaget. Bliv her klogere på hvorfor du som iværksætter bør have styr på juraen og de grundlæggende bestemmelser.

Beskyt dine persondata

Personlige oplysninger
Langt de fleste virksomheder indsamler personlige oplysninger på kunder for at kunne yde bedre kundeservice, lave bedre og målrettede tilbud, udarbejde statistik og højne økonomistyringen eller af andre gode grunde. Personlige oplysninger er fx navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, købshistorik, IP-adresse og CPR-nummer.

Gyldigt samtykke og sikkerhed
Der er ikke noget ulovligt i at indsamle oplysninger, så længe kunden har givet samtykke hertil og er blevet informeret om formålet med indsamlingen, men der er ret utvetydige krav til håndtering af disse data. Hvis data lagres fysisk, skal adgangen til opbevaringen sikres mod ulovlig indtrængen. Hvis data – som i de fleste tilfælde - opbevares elektronisk skal IT-systemerne ligeledes sikres tilstrækkeligt mod ulovlig indtrængen. Og her skal det understreges, at ansvaret påhviler den virksomhed, der indsamler og anvender data. Hvis din virksomhed anvender en IT-leverandør til opbevaring af data, har du ansvaret for, at leverandøren træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data.

EU’s persondataforordning
I maj 2018 træder EU nye persondataforordning i kraft. Den indeholder en række ændringer, som har betydning for langt de fleste virksomheder, der indsamler personlige data. Dels skal du specificere den registreredes rettigheder, du skal udarbejde en risikoanalyse af behandlingen af personlige oplysninger, og du skal oplyse myndigheder og kunder om tilfælde af brud på sikkerhed. Men du er også forpligtet til at dokumentere, hvordan dine kunders data beskyttes bedst muligt.

Store bøder i vente
Små såvel som større virksomheder er allerede nu i gang med at justere og opdatere systemerne til indsamling, håndtering og opbevaring af data. Bøden for ikke at leve op til persondataforordningen vil fra maj 2018 udgøre op til 4 % af virksomhedens omsætning, derfor giver det god mening at få styr på datahåndteringen allerede nu.

Indhent mere viden

Verdensmål

Tina snakker med kollega
Tina snakker

med kollega

Vælg den rigtige virksomhedsform

Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge? Det er et at de spørgsmål, vi hører rigtig ofte. Her får du hovedpunkterne, som du skal forholde dig til, inden du kaster dig over at registrere et cvr-nr.

Der er rigtig mange ting som spiller ind, når man skal vælge, men her er hovedpunkterne, som du skal overveje:

  • Hæftelse – vil du hæfte personligt eller skal ansvaret placeres i selskabet? Hvad er risikoen ved det du skal starte?
  • Skat – hvad er det optimale for min virksomhed rent skattemæssigt?
  • Kapitalbehov – hvor meget skal du bruge for at komme i gang med virksomheden?
  • Overskuelighed – adskillelse mellem virksomhedens og din private økonomi. Hvad har du brug for?
  • Omsættelighed – overvejer du at få en partner ind i virksomheden eller vil du sælge virksomheden på sigt?

Det kan være en rigtig gode ide at tale med en advokat eller revisor inden du vælger virksomhedsform for at være sikker på at tage højde for lige præcis din situation og dine fremtidsplaner.

Verdensmål

der bliver arbejdet
der bliver

arbejdet

Hvornår skal man etablere en bestyrelse?

En bestyrelse kan styrke og fokusere udviklingen af din virksomhed. Men hvornår er man som iværksætter klar til en bestyrelse? Få et bud på, hvornår det giver mest værdi at etablere en bestyrelse.

Verdensmål

Kunde snak

Sådan bruger du en bestyrelse

Hvis man som mindre iværksætter virksomhed har besluttet sig for at etablere en bestyrelse, er det vigtigt at gøre sig klart, hvad man forventer af bestyrelsen og har en fornemmelse af, hvordan man bedst aktiverer den.

Verdensmål

der bliver arbejdet
der bliver

arbejdet

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)