Vækstplan med fokus på internationalisering (USA/CANADA)

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Vækstplan med fokus på internationalisering

Annoncør: Anonym

Dato: 30. september 2019

Deadline for tilbud: 11. oktober 2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Peter Koppel, e-mail: pko@ehhs.dk

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive annoncør. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af annoncøren

Annoncøren er en virksomhed der i dag har sin forretning koncentreret omkring forædling af visse landbrugsprodukter.

Virksomheden producerer forskellige former for fødevarer og dermed beslægtede produkter.

Virksomhedens sortiment afsættes gennem egen salgsorganisation til supermarkeder og kæde­bu­tikker i DK og Skandinavien samt igennem diverse distributører.

Aktuelt ønsker virksomheden, at forfine og modne sin vækststrategi, herunder afdække salgsmulig­heder i USA/Canada.

Beskrivelse af opgaven

Virksomheden søger konsulenthjælp til nedenstående opgaver; Virksomheden kan vælge at dele opgaverne imellem flere konsulenter, hvis der ikke findes en enkelt konsulent, der kan varetage alle opgaverne.

Der skal udarbejdes en markedsundersøgelse vedr. USA/Canada, målrettet detail og foodservice for 11 beslægtede varianter i virksomhedens sortiment.

Opgaven skal have fokus på følgende:

 • Målgruppeanalyse, der besvarer hvilket segment, som passer bedst til virksomhedens produkter herunder kunders forventninger til udseende, emballage og håndtering.
 • Beskrivelse at potentielle kunders købsadfærd og forventede prispunkter.
 • Oversigt over konkurrerende produkter med sigte på egenskaber og prispunkter.
 • Teste produktet mod indkøber-forventninger evt. ved små fokusgrupper.
 • Undersøge konkrete importbetingelse for virksomhedens produkter.
 • Beskrivelse af egnede distributionskanaler.
 • Formidle information om told og afgifter, forsikring, godkendelse og evt. produktansvar.

Særlige Forventninger til Leverandøren

Den forventede kontraktsum for annonceringen er begrænset til, maksimalt, 75.000 DKK.

Der forventes et skriftligt tilbud, som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.
 • Tidsplan.

Q&A

Der er endnu ikke modtaget nogle spørgsmål til opgaven.

Om Markedsafdækningen

 • Resume af programmet: Programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med EU’s regionalfond. Programmet er organiseret i et forløb med en facilitator fra EHHS samt rådgivningsforløb udført af eksterne rådgivere. Aktiviteterne styrker således virksomheders evne til at optimere især deres internationale adfærd.
 • Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Denne annoncering er et led heri.
 • Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig implementering / eksekvering af en vækstplan.
 • Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 30.09.2019