Vækstplan med fokus på optimering af brandingaktiviteter og webshop mm

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Vækstplan med fokus på optimering af brandingaktiviteter og webshop mm

Annoncør: Anonym

Dato: 30. september 2019

Deadline for tilbud: 11. oktober 2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Peter Koppel, e-mail: pko@ehhs.dk

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive annoncør. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af annoncøren

Annoncøren er en producent indenfor design og kunsthåndværk. Virksomheden har en lang historie og er kendt i brede kredse, både i Danmark og i udlandet. Virksomhedens produkter afsættes igennem et mindre antal fysiske butikker og en lidt bedaget webshop.

Aktuelt ønsker virksomheden, at forfine og modne sin vækststrategi herunder at modernisere den løbende kommunikation samt opdatere den eksisterende webshop, alternativt ”bygge” en ny.

Beskrivelse af opgaven

Virksomheden søger konsulenthjælp til nedenstående opgaver; Virksomheden kan vælge at dele opgaverne imellem flere konsulenter, hvis der ikke findes en enkelt konsulent, der kan varetage alle opgaverne.

Opgaven skal have fokus på følgende:

 • Hvem er vores potentielle kunder og dermed følgere (markedsundersøgelse)?
 • Hvilke budskaber vil tænde disse følgere?
 • Hvilke kanaler skal prioriteres Instagram, Facebook oa.?
 • Hvordan skal kommunikationen understøttes af billedmateriale og hvordan skal det se ud, evt. ved at vise nogle eksempler på billedskabeloner, som senere kan tilpasses til virksomhedens aktiviteter?
 • Eksempler på årshjul der understøtter en til stadighed professionel fremtoning af virksomheden.
 • Opstille en tidsplan for hvordan denne modernisering kan gennemføres.

Særlige Forventninger til Leverandøren

Den forventede kontraktsum for annonceringen er begrænset til, maksimalt, 120.000 DKK.

Der forventes et skriftligt tilbud, som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.
 • Tidsplan.

Q&A

Der er endnu ikke modtaget nogle spørgsmål til opgaven.

Om Markedsafdækningen

 • Resume af programmet: Programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med EU’s regionalfond. Programmet er organiseret i et forløb med en facilitator fra EHHS samt rådgivningsforløb udført af eksterne rådgivere. Aktiviteterne styrker således virksomheders evne til at optimere især deres internationale adfærd.
 • Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Denne annoncering er et led heri.
 • Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig implementering / eksekvering af en vækstplan.
 • Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 30.09.2019