SundVækst – virksomheder på Folkemødet 2020

Generelle oplysninger

Annonceringens titel: Kvalificering af virksomhedsvækstplaner: Forberedelse af SundVækst-virksomheders deltagelse i Folkemødet på Bornholm i juni 2020

Udbyder: Projekt SundVækst, Copenhaghen Business Hub (CBH),Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Dato: 28. oktober 2019

Deadline: 17. november 2019

Kontaktperson / information:

Spørgsmål rettes til: E-mail tilbud til:

Projekt: SundVækst

Att.: Christian Brix

Copenhagen Business Hub / Erhvervshus Hovedstaden

E-mail: cbr@ehhs.dk

tel. +45 30108102

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

Download tilbudsskabelon her

Baggrund for annonceringen

 1. Om SundVækst programmet:

SundVækst programmet er skabt af Copenhagen Business Hub / Erhvervshus Hovedstaden i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond. Hensigten er at bistå virksomheder der ønsker at sælge til det offentlige – særligt inden for sundheds- og velfærdsløsninger og produkter – med at udvikle vækstplaner, som grundlag for at styrke deres salg markant.

Virksomhederne gennemgår et forløb over 4-5 måneder, som består af 3 centrale dele.

 • Workshops hvor udviklingen af virksomhedens vækstplanen sættes i relation til det offentliges efterspørgsel. Det offentliges efterspørgsel har både fællestræk og forskelle til den private sektors behov for varer og tjenester og det kan være vanskeligt at navigere for en utrænet virksomhed. Muligheder for at afprøve forretningsidé og argumenter overfor et panel af eksperter inden for det offentliges indkøb og på anden vis komme i dialog med det offentlige marked, og således opnå større indsigt i den kommunale sektors indkøbsbehov og kultur, fx på Folkemødet.
 • Mulighed for at indkøbe konsulentydelser, der bidrager til udviklingen af en ambitiøs vækstplan inden for et budget på kr. 95.000.

Undervejs støttes virksomheden af projektledere fra Copenhagen Business Hub / Erhvervshus Hovedstaden. Læs mere om SundVækst-programmet på: https://ehhs.dk/sundvaekst

 1. Om SundVækst- virksomhederne:

De medvirkende virksomheder er særdeles dedikerede og alle har interesse i at indlede eller skærpe deres salg til det offentlige, men samtidig, er de også meget forskellige. Det er virksomheder med mellem 5 og 35 ansatte, nyere og ældre virksomheder, som arbejder med serviceydelser baseret på IT eller egentlige fysiske produkter som er interessante ift. sundhed- og velfærd.

Virksomhederne er rekrutteret til SundVækst, fordi de har et stærkt ønske om at vokse gennem øget aktivitet inden for den offentlige sektor. Virksomhederne betaler for at deltage i SundVækst, men der også støtte fra Vækstforum Hovedstaden og EU’s Regionalfond til gennemførelsen.

 1. Om indkøbet:

CBH er opmærksom på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

CBH gennemfører denne annoncering for at leve op til EU’s krav om, at ydelsen er købt på ”markedsmæssige vilkår” og for at finde en samarbejdspartner, der kan løse denne specifikke opgave på den bedst mulige måde. Indkøbet vedrører således en vare-/tjenesteydelser under tærskelværdierne og uden klar grænseoverskridende interesse.

Annonceringsbeskrivelse

 1. Opgavebeskrivelsen: CBH søger en samarbejdspartner, der kan bidrage til forberedelse og gennemførelse af SundVækst virksomheders deltagelse i Folkemødet på Bornholm fra torsdag den 11. juni til søndag 14. juni 2020. Efter aftale kan det vise sig at nogle af virksomhederne allerede ankommer til Bornholm onsdag den 10. juni. Ifm. deltagelse i Folkemødet ønsker SundVækst virksomhederne at kvalificere deres vækstplan og -strategi, ved at møde offentlige beslutningstagere og borgere som er de fremtidige aftagere og brugere af virksomhedernes sundheds- og velfærdsløsninger.

Tilbudsgiver bliver afregnet for det antal SundVækst virksomheder, der vælger at benytte sig af mulighed for tilbudsgivers tilbudte Folkemøde forløb. Det forventes at 5-10 SundVækst virksomheder deltager i Folkemøde-forløbet.

Tilbuddet skal inkludere en samlet pris for tilbudsgivers:

 • afholdelse af individuelle møder med virksomhederne, herunder kørsel og evt. materialer. Alle virksomhedsmøder forventes afholdt i CBH, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.
 • udarbejdelse og koordinering af en individuel aktivitets- og mødeplan for virksomhederne på Folkemødet
 • tilstedeværelse under Folkemødet ift. sparring/vejledning af SundVækst virksomhederne om den individuel aktivitets- og mødeplan
 • opfølgende møde med SundVækst virksomhederne efter Folkemødet
 • 3-4 statusmøder med CBH før, under og efter Folkemødet
 • Gennemførelse af et netværksaktivitet for de deltagende SundVækst virksomheder ifm. Folkemødet på Bornholm. Eventet forventes at være af ca. 1-2 times varighed, hvor de deltagende SundVækst virksomheder får en introduktion til Folkemødet, fagligt brief om Folkemødets tilbud og muligheder samt praktiske oplysninger.

Det forventes at tilbudsgiver anvender 12-15 arbejdstimer pr. virksomhed pr. forløb

Tilbudsgiver har desuden mulighed for at give tilbud på en option om:

 • Gennemførelse af et SundVækst event ifm. Folkemødet på Bornholm mellem torsdag den 11. juni til søndag 14. juni 2020. Eventet henvender sig til en bredere kreds af deltagere på Folkemødet med interesse for sundhed og velfærdsdagsordnen. Eventet skal give de deltagende SundVækst virksomheder mulighed for profilering.
 1. Tilbudsspecifikation

Tilbuddet til CBH bør specificeres i nedenstående tilbudsskabelon.

Vurderingen bliver foretaget på baggrund af nedenstående evalueringskriterier, hvor vægtningen af disse er følgende:

 • Pris: 40%
 • Kvalitet: 60%

Kvalitet bliver bedømt ud fra tilbudsskabelonens evalueringskriterier, som tilbudsgiver sammen med de øvrige oplysninger skal gøre rede for i vedlagte bilag (Tilbudsskabelon)

CBH forbeholder sig ret til ikke at benytte sig af de indkomne tilbud:

Tilbudsskabelon

Partnerne bag:

Vækstforum eu

Greater CopenhagenRegion Hovedstaden

Spørgsmål og svar

Der er ikke modtaget spørgsmål.

Sidst opdateret: 28.10.2019