Markedsperspektivering af opgave til projekt Viden og Vækst

Levering af skræddersyede uddannelser/kurser på Bornholm

Om opgaven

Erhvervshus Hovedstaden ønsker at få udarbejdet et tilbud til projekt Viden og Vækst (V&V). Tilbuddet skal afspejle leverandørens evner til at levere et eller flere uddannelses/kompetenceforløb på Bornholm i 2018/2019.

V&V har i 2018 afdækket kompetencebehov blandt en række Bornholmske virksomheder, og ønsker nu at finansiere en række skræddersyede uddannelser/kurser, der skal løfte de Bornholmske virksomheders kompetencer. Dette initiativ har flere formål. Dels ønskes det at øge fokus og motivation for efter/videreuddannelse på Bornholm. Dels ønskes det at støtte op om åbningen af det nye Campus Bornholm, herunder positiv branding af Bornholms nye uddannelsescentrum. Det er derfor en forudsætning af tilbudsgiver kan sandsynliggøre, at denne kan videreføre efter/videreuddannelsesaktiviteter på Campus Bornholm.

Deltagerne på de skræddersyede uddannelses-/kursusforløb vil primært komme fra de deltagende virksomheder på projektet, men projektledelsen forbeholder sig retten til at invitere andre.

Det anbefales at evt. leverandører kontakter projektleder, Toke Hjælmsø Madsen, for uddybning af indhold, drøftelser omkring varighed af forløbene og yderligere information om målgruppen.

Tilbud skal som minimum indeholde

 • Titel på forløb.
 • Kortfattet beskrivelse af fagligt indhold.
 • Redegørelse for tilpasning til målgruppen.
 • Forventet output for deltagere.
 • Varighed og tilrettelæggelse af undervisning.
 • Pris (produktion af one-pager for hvert enkelt forløb ønskes som tilvalg).
 • Sandsynliggørelse af evne til at videreføre efter/videreuddannelse på Campus Bornholm.

Opgavespecifikation

Aktivitet

Indhold

Målgruppe

Kommentarer

Kommunikation for ledere

Lederkommunikation, konflikthåndtering, vanskelige samtaler, motivation af medarbejdere, coaching, ledelsesstil

Direktører, ejerledere eller lign.

Opstart februar 2019

Digital markedsføring fra begynder til øvet

All around, men mere strategisk end praktisk. Valg af kanaler, medier. SEO-strategi. Kunde/markeds-segmentering.

Medarbejdere/mellemledere (måske ledige)

Opstart marts 2019

Lederens HR-værktøjskasse

Den gode personalehåndbog, MUS, Onboarding, intern oplæring, rekruttering.

Direktører, ejerledere eller lign.

Opstart ultimo november 2018

Kommunikation i praksis

Konflikthåndtering, kropssprog, persontype, Kundeservice mm.

Medarbejdere

Opstart januar 2019

Projektledelse

Grundlæggende projektstyring og -ledelse.

Projektledere i bygge/anlægsbranchen.

Opstart i januar 2019

Betingelser/krav

 • Hver enkelt uddannelse/kursus skal afholdes med garanti. Prisen skal afspejle dette.
 • Der skal angives et maksimalt antal deltagere.
 • Underviser(e) har gerne praksiserfaring fra virksomhed(er). Det er en fordel at have kendskab til de Bornholmske virksomheders udfordringer med sæsontravlhed mm. Spørg gerne for uddybning.
 • Undervisning er meget praksisorienteret. Gerne med hjemmeopgaver/cases.
 • Undervisningen skal dokumenteres med uddannelsesbevis. Eksamen kan komme på tale, men kun efter aftale med projektlederen. ECTS-givende forløb er som udgangspunkt ikke ønsket.
 • Al undervisning foregår på Campus Bornholm Minervavej 1, 3700 Rønne. Leverandøren bedes redegøre for, om vedkommende har lokaler på adressen. Alternativt skaffer projektledelsen lokaler.
 • Deltagerne fra de virksomheder der har indgået i V&V, skal i nogle tilfælde udfylde noget dokumentation til projektet. Dette sørger administrationen på Campus Bornholm for. Spørg gerne for uddybning.

Evalueringskriterier

Tilbudsgivere vil blive evalueret ud fra følgende kriterier og vægtning:

 • Forståelse for opgaven (10%)
 • Løsningsforslag (10%)
 • Underviser (10%)
 • Forståelse for og erfaring med målgruppen (10%)
 • Evne til at videreføre efter-/videreuddannelse på Bornholm (20 %)
 • Pris (40%)

Betalings- og faktureringsbetingelser

 • Alle priser er ekskl. moms.
 • Fakturaer udstedes i henhold til aftalt betalingsplan.
 • Betalingsbetingelser 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura.

VHHR er opmærksomme på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Skriftligt tilbud skal sendes på mail til projektleder, Toke Hjælmsø Madsen, Erhvervshus Hovedstaden, thm@ehhs.dk mærket: Tilbud på opgave til Viden og Vækst. Tilbuddet skal være os i hænde senest den 22. oktober 2018 kl. 12.00.

Venlig hilsen

Toke Hjælmsø Madsen

Projektleder

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

Tlf.: +45 41886610

thm@ehhs.dk

www.ehhs.dk

Logoer

Sidst opdateret: 05.10.2018