Søger mentorship fra fullstack senior udvikler

 

Markedsafdækning deadline: 18.12.2019

Opgavens titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om menstorship fra fullstack senior udvikler

Udbyder

Center for Digital Dannelse

Vesterbrogade 14A
1609 København
CVR nr. 39607581


Dato

04.12.19

Deadline for tilbud

18.12.19

Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Anders
E-mail: anders@digitaldannelse.org
Tlf.: 26112924

Præsentation af udbydende virksomhed

Center for Digital Dannelse er en 10 år gammel virksomhed, der rådgiver om digitalisering, digital dannelse og digitale kompetencer. Vi er eksperter indenfor vores område og har lavet projekter for en lang række kunder.

Vi har, på baggrund af et stort EU-forskningsprojekt omkring IT-kompetencer (DIGCOMP), udviklet The Digital Competence Wheel, der gør det muligt at identificere en persons digitale kompetencer ud fra en unik spørgeramme, hvor en række spørgsmål knyttes til den enkelte kompetence. Se f.eks. digital-competence.eu.

Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Store kunder efterspørger en række konkrete løsninger, der gør det muligt for dem at administrere udsendelse og besvarelse af surveys, aggregere og visualisere data til management, samt eksportere data til brug i andre systemer. Derfor vil vi nu udvikle en enterprise-version af vores løsning, der indeholder; Batch import af brugere, automatisk gruppering af brugere i afdelinger/lokationer, dashboard til management/brugeren, email reminders, rapportgenerering, dataeksport i excel/CSV til brug i HR & Analyse-systemer.

Udover ovenstående beskrivelse af projektet vil tilbudsgiver blive mundtligt briefet om projektet af udbyder, såfremt det ønskes/er nødvendigt.

Opgavens mål og succeskriterier

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter følgende målbare resultater, milepæle og delmål:

Vi har allerede en udvikler in-house, der har lavet The Digital Competence Wheel fra bunden. Vi søger en rådgiver og teknisk sparring til denne udvikler, der har mere erfaring og kan hjælpe med at lave en god strategi for udviklingen af en enterprise løsning, der bygger videre på den eksisterende løsning - vi tænker omkring 10 timer. Derudover skal der afsættes 10 timer til opfølgende møder, der finder sted efter behov under udviklingsprocessen.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik
  • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav
  • Angivelse af pris
  • Evt. mængderabat
  • Forventet tidsplan
  • Evt. forudsætninger for tilbuddet

Den endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Sidst opdateret: 04.12.2019

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)