European Digital Innovation Hubs

Som led i implementeringen af det kommende Digital-Europe-program i EU, skal der også i Danmark udpeges et netværk af såkaldte European Digital Innovation Hubs. Netværket skal fremme den digitale omstilling og det brede optag af digitale teknologier blandt virksomheder i hele Danmark ved at tilbyde adgang til en række services i samarbejder mellem erhvervshuse, klynger, GTS’er, viden- og forskningsinstitutioner mv.

Kommissionen har bedt Erhvervsministeren indstille danske kandidater til dette; og Erhvervsstyrelsen har besluttet, at erhvervshusene skal være ansøgere til disse hubs - med en koordinerende rolle og som lokale knudepunkter for virksomheder og samarbejdspartnere samt ift. øvrige hubs nationalt og i EU. Erhvervshusene skal løfte en knudepunktsfunktion og dermed opfylde princippet om ”one stop shop” for hubben, som er defineret af Kommissionen.

Inden for de digitale teknologier kunstig intelligens, supercomputere og cypersikkerhed skal de danske hubs understøtte en generel digital omstilling i mindre virksomheder samt hver især specialisere sig, så vi i Danmark kan henvise danske (samt europæiske) virksomheder til de digitale hubs, der har de mest kompetente partnere uanset geografisk placering.

Erhvervsstyrelsen; Der skal samarbejdes om at anvende midlerne

Af Erhvervsstyrelsens annonceringsmateriale fremgår; at: ”Der lægges således op til, at hubs-opgaven og de tilhørende midler kan tildeles konsortier af eksisterende innovations- og erhvervsfremmeaktører, som kan samarbejde om at anvende midlerne til at styrke de opgaver, som de i høj grad allerede udfører. Den danske udvælgelsesproces sammentænkes med og bygger således ovenpå de eksisterende strukturer i erhvervsfremmesystemet og den arbejdsdeling, der er fastlagt i lov om erhvervsfremme, da hubs vil bestå af konsortium ml. erhvervshuse og de mere specialiserede tilbud i form af klynger, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS’ere), viden- og forskningsinstitutioner mv. Det vil modvirke overlap og knopskydning samt målrette ressourcerne.”

Erhvervshusene i Danmark ønsker at gennemføre en koordineret og åben proces med afsæt i regionale styrkepositioner.

Såfremt man ønsker at læse yderligere herom kan der findes uddybende materiale på Erhvervsstyrelsens website her.

Ønsker man som klynge, GTS, viden- og forskningsinstitutioner m.v., at høre nærmere i forhold til ansøgningen som Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden udarbejder, er man velkommen til at kontakte os.

Der blev afholdt et orienteringsmøde omkring deltagelse i European Digital Innovation Hub den 21. august. Du kan downloade præsentationen nederst på siden.

Hvis du er du interesseret i at samarbejde med eller blive en del af den kommende HUB så kontakt Gunhild Sander Garsdalgg@ehhs.dk.

Der er ansøgningsfrist for konsortieansøgningerne, som erhvervshusene koordinerer den 15. september, kl. 12.00.

Vil du vide mere?

Der blev afholdt et online orienteringsmøde d. 21. august kl. 11-12. Du kan downloade præsentationen her.

Kontakt Gunhild Sander Garsdal, hvis du er du interesseret i at samarbejde med eller blive en del af den kommende HUB.

Kontakt

Gunhild Sander Garsdal

Gunhild  Sander Garsdal

Se fuld profil

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)