Analyse af det Amerikanske marked, med henblik på et erhvervsfremstød i 2021

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Analyse af det Amerikanske marked, med henblik på et erhvervsfremstød i 2021

Annoncør:
Natruba
Urmarken 6
3740 Svaneke
CVR: 38571524

Dato: 3. marts 2020

Deadline for tilbud: 18. marts 2020 kl. 12.00

Spørgsmål og tilbud rettes til Line Lilholm
E-mail: Line@natruba.com
Tlf.: 20249198

Præsentation af annoncøren

Natruba er en dansk virksomhed, der producerer legetøj i naturgummi. Vi producerer premium naturgummi legetøj, med fokus på barnets motoriske udvikling, i enkle og stilrene designs, indpakket i bæredygtig emballage.

Selv om Natruba er en forholdsvis nystartet, lille virksomhed, så findes vores produkter, i dag, i 23 lande verden over. Vores marked er hovedsageligt globalt, og formålet med et fremstød i USA er, at forsøge at bygge videre på den interesse vi allerede mærker fra amerikanske forhandlere og slutbrugere.

Beskrivelse af opgaven

Natruba søger konsulentbistand på en række områder, der skal sikre at alle aspekter af et eventuelt erhvervsfremstød på det amerikanske marked analyseres og dækkes, således der kan træffes en gennemtænkt og kvalificeret beslutning omkring hvor, hvorfor, hvornår, hvordan Natruba bør indtræde på det amerikanske marked.

Formålet med analysen, er at afdække hvad der skal til for at gennemføre et succesfuldt erhvervsfremstød 2021.

Vi ønsker derfor at modtage tilbud på følgende leverancer:

 • Markedsanalyse
  • Herunder konkurrentsituationen
 • Rådgivning omkring optimalt virksomhedssetup i forhold til at være tilstede på det amerikanske marked
 • Rådgivning omkring en konkret markedsentré strategi, herunder som minimum
  • prisstrategi evaluering
  • synliggørelse af sikkerheds- og lovmæssige krav, der skal overholdes
  • dybdegående identifikation og evaluering af potentielle kontakter/samarbejdspartnere
  • overblik over relevante messer
  • pressestrategi

Opgavens mål og succeskriterier

Målet for opgaven er at gøre foreberede og synliggøre vejen for Natruba til at blive en spiller på det amerikanske legetøjsmarked.

Målsætningen for Natruba er at være i stand til at træde succesfuldt ind på det amerikanske marked i 2021.

Succeskriteriet vil være opfyldt, hvis Natruba indenfor de næste to år har etableret sig succesfuld på det amerikanske marked.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den samlede kontraktsum forventes at skulle holdes indenfor 100.000 kr. eksl. moms.

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik
 • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav
 • Angivelse af pris, herunder timepris i tilfælde af behov for tilkøb af flere timer
 • Evt. mængderabat
 • Forventet tidsplan
 • Evt. forudsætninger for tilbuddet
 • Leverancen kan afsluttes inden 31.08.2020

Det forventes at tilbudsgiver alene giver tilbud på den efterspurgte leverance.

Den endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Om Markedsafdækningen

 • Resume af programmet: Programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med EU’s regionalfond. Programmet er organiseret i et forløb med en facilitator fra EHHS samt rådgivningsforløb udført af eksterne rådgivere. Aktiviteterne styrker således virksomheders evne til at optimere især deres internationale adfærd.
 • Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Denne annoncering er et led heri.
 • Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig implementering / eksekvering af en vækstplan.
 • Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 03.03.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)