Vækstplan vedr. udvikling af brand-identitet mm.

Generelle oplysninger

Opgavens titel: Vækstplan med fokus på rådgivning om brand-identitet samt visuel identitet til dansk gourmet slik.

Annoncør: Anonym

Dato: 18. februar 2020

Deadline for tilbud: 4. marts 2020 kl. 12.00

Evt. spørgsmål bedes rettet til: Travis Lind Thornton, Senior Erhvervskonsulent, Business Center Bornholm, travis@bornholm.biz med kopi til Nanna Hølge-Hazelton nhh@ehhs.dk og Peter Koppel pko@ehhs.dk.

Alle spørgsmål og henvendelser, herunder tilbud, skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive annoncør. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af annoncøren

Virksomheden sælger og producerer gourmetslik og har salgskontor og showroom på Bornholm, samt tilknytning til fabrik i Jylland. Virksomhedens mål er at tilbyde kunderne muligheden for at nyde high-end gourmet slik, lavet udelukkende på naturens rene råvarer.

Danmark og Norge bliver de første markeder, som starter op i 2020 og så kommer der flere til i løbet af 2021. Strategien er at opnå høj volumen via mange kunder i high-end slik markedet.

Virksomheden finder sin ”target customer” via de små butikker som vinhandlere, blomsterbutik­ker, museer og lignende samt boutique hotels og alle kæder, som er væk fra detail.

Beskrivelse af opgaven

Virksomheden søger i forbindelse med udvikling af vækstplanrådgivning om og anbefaling til valg af platforme. Hertil kommer vejledning vedr. opbygning af brand-identitet baseret på vores produkt-sortiment og prissætning samt salgsstrategi. Disse stikord relaterer sig til de emner som skal inkluderes i rådgivningen:

 • HISTORIEN: tekst – slogan - værdisætning – hvordan taler brandet og til hvem?
 • VISUEL INDENTITET: logo - brandidentitet – font - farvevalg – trends – tryksager/brochurer?
 • VALG AF PLATFORM: website – webshop - sociale medier (FB -Instagram – LinkedIn)?
 • MARKETING STRATEGI – social media strategi – digital strategi omkring mikro influensere

Særlige forventninger til Leverandøren

Den forventede kontraktsum for annonceringen er begrænset til, maksimalt, 50.000 DKK.

Der forventes et skriftligt tilbud, som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug (for hver del-) opgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver, fx.
  • Erfaring med opbygning af et brand fra bunden
  • Har netværk innhouse til at kunne udføre de fleste af ovennævnte opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.
 • Timepris for eventuelle opgaver, der ligger ud den her nævnte opgave.
 • Tidsplan.

Q&A

 • Q1: Er annoncøren den samme som producenten af chokoladen?
 • A1: Nej, annoncøren repræsenterer salgsorganisationen og er IKKE producent.

 • Q2: Er kontraktsum for annoncering på maksimalt 50.000 DKK udelukkende øremærket til annoncering?
 • A2: Kontraktsummen er begrænset til 50.000 DKK, og dette beløb kan kun bruges til rådgivning og vejledning, og altså ikke udvikling af færdigt materiale, annoncering eller andre implementerende ydelser.

 • Q3: Forventes der en regulær designmanual endeligt eller blot rådgivning hertil?
 • A3: Der forventes ikke en færdig designmanual, men blot rådgivning om hvordan man tilrettelægger og gennemfører udviklingen af en brandingstrategi.

 • Q4: Er der et tidsestimat på, hvor lang tid rådgivningen kan/skal strække sig?
 • A4: Det antages, at det løber over et par måneder, dvs. senest slut maj.

 • Q5: Skal tilbuddet inkludere officielle gebyrer?
 • A5: Nej, officielle gebyrer er ikke omfattet af tilbuddet.

Om Markedsafdækningen

 • Resume af programmet: Programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med EU’s regionalfond. Programmet er organiseret i et forløb med en facilitator fra EHHS samt rådgivningsforløb udført af eksterne rådgivere. Aktiviteterne styrker således virksomheders evne til at optimere især deres internationale adfærd.
 • Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Denne annoncering er et led heri.
 • Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig implementering / eksekvering af en vækstplan.
 • Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 03.03.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)