Oplægsholder: Introduktion til FN’s verdensmål

Generelle oplysninger

Opgavens titel: Hvordan kan FN’s verdensmål hjælpe bornholmske virksomheder på deres rejse mod vækst, og være et led i at positionere sig på markedet i Danmark og i udlandet?

Annoncør: Copenhagen Business Hub/ Erhvervshus Hovedstaden – Bornholm ud i Verden

Dato: 5. marts 2020

Lokation: Bornholm

Deadline for tilbud: 31. januar 2020 (tidligere 27. januar)

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til projektkoordinator Nanna Hølge-Hazelton, e-mail: nhh@ehhs.dk

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Om Bornholm ud i verden:

Oplægget afvikles under programmet ”Bornholm ud i verden”, hvis målsætning er at øge bornholmske SMV’ers salg og derigennem styrke Bornholms vækst. I programmet tages udgangspunkt i den enkelte virksomhed, som får designet et forløb med udgangspunkt i medarbejdernes hverdag og aktuelle udfordringer. Sammen udfordrer vi de muligheder og barrierer, virksomheden står over for, sætter fælles mål og lægger en konkret plan for, hvordan vi når dem.

Læs mere om programmet her: https://ehhs.dk/bornholmudiverden_1

Beskrivelse af opgaven:

I samarbejde med Business Center Bornholm og Bæredygtig Bundlinje Bornholm søger teamet bag Bornholm ud i verden en leverandør, der kan afholde et introducerende oplæg om FN’s verdensmål for en bred gruppe af bornholmske virksomheder. Oplægget skal på en lærerig og kreativ måde give virksomhederne en grundforståelse for verdensmålene, hvorfor de er relevante at forholde sig til, og hvordan det at arbejde med verdensmålene kan skabe vækstmuligheder for virksomhederne i og uden for det danske marked.

Oplægget indgår som del af et heldagsarrangement med oplæg og inspirationscases. Udover verdensmålene bliver virksomhederne introduceret til grønne mærkningsordninger/ certificeringer, og hvordan begge disse elementer kan bruges på en (kommerciel) meningsfuld måde i virksomhedernes kernefortælling og kommunikation.

Erhvervshus Hovedstaden og Business Center Bornholm tager sig af al praktisk planlægning, herunder forplejning og lokaler.

Særlige forventninger til leverandøren:

  • Eventet foregår i Rønne på Bornholm, og leverandøren forventes selv at stå for transport til og fra stedet.
  • Leverandøren kommer med en samlet pris på opgaven, som ikke indeholder transportomkostninger.
  • Leverandøren må forvente, at eventet er et heldagsarrangement.

Tilbudsspecifikation og ansøgning:

Det skriftlige tilbud skal som minimum indeholde:

  • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug
  • Dokumentation for leverandørens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver
  • Timepris og samlet tilbudspris

Tilbud sendes på mail til: eoe@ehhs.dk og nhh@ehhs.dk

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Q&A:

Q: Hvor lang tid skal hvert oplæg vare?
A: Hvert oplæg forventes at tage 60 minutter inkl. Q&A

Q: Hvad er tidsrummet for programmet?
A: Programmet løber fra klokken 8.30 (første halve time er ankomst og morgenmad) til ca. 16.45

Q: Er det muligt at afgive bud både på to foredrag hver for sig og samlet?
A: I er velkommen til at sende én samlet ansøgning på flere oplæg. Her er det dog væsentligt, at I gør det klart hvad prisen er for det enkelte oplæg i det tilfælde, at I ikke bliver leverandør på dem alle. Hvis I derimod kun er interesserede i opgaven på den betingelse, at I får to eller flere oplæg, skal dette fremgå af jeres tilbud.

Q: Er der et bestemt format, tilbudet skal sendes i?
A: Nej, tilbud skal ikke udformes på nogen bestemt facon. Vi modtager både e-mails og vedhæftede pdf-filer m.m.

Opdateres løbende.

Sidst opdateret: 24.01.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)