Kom godt i gang med digitalt salg uden for Bornholm

Generelle oplysninger

Opgavens titel: Kom godt i gang med digitalt salg uden for Bornholm

Annoncører: Copenhagen Business Hub/ Erhvervshus Hovedstaden – Bornholm ud i Verden og Business Center Bornholm

Dato for event: 10. marts 2020

Lokation: Bornholm

Deadline for tilbud: 17. februar 2020 kl. 12.00

Evt. spørgsmål rettes til senior erhvervskonsulent hos Business Center Bornholm Travis Lind Thornton på mail: travis@bornholm.biz (CC: nhh@ehhs.dk) eller telefon: 56 95 73 00.

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Om Bornholm ud i verden:

Oplægget afvikles under programmet ”Bornholm ud i verden”, hvis målsætning er at øge bornholmske SMV’ers salg og derigennem styrke Bornholms vækst. I programmet tages udgangspunkt i den enkelte virksomhed, som får designet et forløb med udgangspunkt i medarbejdernes hverdag og aktuelle udfordringer. Sammen udfordrer vi de muligheder og barrierer, virksomheden står over for, sætter fælles mål og lægger en konkret plan for, hvordan vi når dem.

Læs mere om programmet her: https://ehhs.dk/bornholmudiverden_1

Beskrivelse af opgaven:

Vi søger en leverandør, som kan adressere bornholmske virksomheder (SMV’er), der har behov for at forbedre deres digitale salg og services, med fokus på forbrugere uden for Bornholm. Dette heldagsevent skal give et overblik over best practice for digital eksport, inklusiv forståelse for eget produkt, kunder, kanaler og tidbesparelsesværktøjer. Dagen skal også indeholde øvelser, som guider SMV’erne gennem processen med at udvælge de rette kanaler og værktøjer, f.eks.:

 1. Øvelse om produktbeskrivelse
 2. Øvelse om kundesegmentering
 3. Overblik over kanaler (fysiske og digitale)
 4. Værktøjer (canva.com og contentcal.io)
 5. Budget
 6. Planlægning (kalender i Gantt-format eller en markedsføringskalender).

Slutteligt skal deltagerne gå hjem fra eventet med en handlingsplan for deres videre arbejde med digitalt salg.

Erhvervshus Hovedstaden og Business Center Bornholm tager sig af al praktisk planlægning, herunder forplejning og lokaler.

Vurderingskriterier:

 • Erfaring med og kompetencer inden for digitalt salg for SMV'er
 • Erfaring med afholdelse af workshops for SMV'er
 • Kendskab til målgruppen

Særlige forventninger til leverandøren:

 • Eventet foregår i Rønne på Bornholm, og leverandøren forventes selv at stå for transport til og fra stedet.
 • Leverandøren kommer med en samlet pris på opgaven, som ikke indeholder transportomkostninger.
 • Leverandøren må forvente, at eventet er et heldagsarrangement.

Tilbudsspecifikation og ansøgning:

Det skriftlige tilbud skal som minimum indeholde:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst (herunder deltagernes arbejde med egen handlingsplan)
 • Dokumentation for leverandørens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver
 • Forventet timeforbrug
 • Timepris og samlet tilbudspris

Tilbud sendes på mail til: eoe@ehhs.dk , nhh@ehhs.dk og travis@bornholm.biz

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Q&A:

Opdateres løbende…

Sidst opdateret: 20.02.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)