Oplægsholder: Introduktion til grønne mærkningsordninger / deadline 27. januar 2020

Generelle oplysninger

Opgavens titel: Hvordan kan grønne mærkningsordninger hjælpe bornholmske virksomheder på deres rejse mod vækst, og være et led i at positionere sig på markedet i Danmark og i udlandet?

Annoncør: Bæredygtig Bundlinje Bornholms/ Gate 21

Dato: 5. marts 2020

Lokation: Bornholm

Deadline for tilbud: 31. januar 2020 (tidligere 27. januar)

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Senior Erhvervskonsulent fra Business Center Bornholm Jørn Pedersen, e-mail: jp@bornholm.biz

Om Bæredygtig Bundlinje Bornholm:

Oplægget afvikles under programmet Bæredygtig Bundlinje Bornholm, som sammen med otte bornholmske partnere og rådgivere, udvikle grønne forretningsmodeller for 30-40 små og mellemstore virksomheder på Bornholm. De grønne forretningsmodeller skal være med til at indfri virksomhedernes potentiale for energi- og materialeeffektiviseringer, cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling.

Læs mere om programmet her: https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-bornholm/

Beskrivelse af opgaven:

I samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden og Business Center Bornholm søger teamet bag Bæredygtig Bundlinje Bornholm en leverandør, der kan afholde et introducerende oplæg om grønne mærkningsordninger/ certificeringer for en bred gruppe af bornholmske virksomheder. Oplægget skal på en lærerig og kreativ måde give virksomhederne en grundforståelse for grønne mærkningsordninger, samt hvilke certificeringer der er ’nive to have’ eller ’need to have’ i relation til eksport på nye markeder i og uden for Danmark.

Oplægget indgår som del af et heldagsarrangement med oplæg og inspirationscases. Udover grønne mærkningsordninger bliver virksomhederne introduceret til FN’s verdensmål, og hvordan begge disse elementer kan bruges på en (kommerciel) meningsfuld måde i virksomhedernes kernefortælling og kommunikation.

Erhvervshus Hovedstaden og Business Center Bornholm tager sig af al praktisk planlægning, herunder forplejning og lokaler.

Særlige forventninger til leverandøren:

  • Eventet foregår i Rønne på Bornholm, og leverandøren forventes selv at stå for transport til og fra stedet.
  • Leverandøren kommer med en samlet pris på opgaven, som ikke indeholder transportomkostninger.
  • Leverandøren må forvente, at eventet er et heldagsarrangement.

Tilbudsspecifikation og ansøgning:

Det skriftlige tilbud skal som minimum indeholde:

  • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug
  • Dokumentation for leverandørens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver
  • Timepris og samlet tilbudspris

Tilbud sendes på mail til: jp@bornholm.biz

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Q&A:

Q: Hvor lang tid skal hvert oplæg vare?
A: Hvert oplæg forventes at tage 60 minutter inkl. Q&A

Q: Hvad er tidsrummet for programmet?
A: Programmet løber fra klokken 8.30 (første halve time er ankomst og morgenmad) til ca. 16.45

Q: Er det muligt at afgive bud både på to foredrag hver for sig og samlet?
A: I er velkommen til at sende én samlet ansøgning på flere oplæg. Her er det dog væsentligt, at I gør det klart hvad prisen er for det enkelte oplæg i det tilfælde, at I ikke bliver leverandør på dem alle. Hvis I derimod kun er interesserede i opgaven på den betingelse, at I får to eller flere oplæg, skal dette fremgå af jeres tilbud.

Q: Er der et bestemt format, tilbudet skal sendes i?
A: Nej, tilbud skal ikke udformes på nogen bestemt facon. Vi modtager både e-mails og vedhæftede pdf-filer m.m.

Opdateres løbende.

Sidst opdateret: 24.01.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)