Digital Dag: Et dagsarrangement om digitalisering for virksomheder på Bornholms

Generelle oplysninger

Opgavens titel: Digital dag for virksomheder på Bornholm -et heldagsarrangement for virksomheder som vil tilegne sig viden om digitalisering, ud fra perspektiverne kunstig intelligens, ny teknologi og databaseret forretningsudvikling og salg.

Annoncør: Bornholm ud i verden – Copenhagen Business Hub, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Dato: 11. marts 2020

Lokation: Bornholm

Deadline for tilbud: 31. Marts 2020 kl. 23.59

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Travis Thornton, travis@bornholm.biz (CC: Nanna Høgel-Hazelton, nhh@ehhs.dk)

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Om Bornholm ud i verden (BUIV) og ”Digital Dag”:

Den digitale dag afholdes under programmet ”Bornholm ud i verden”, hvis målsætning er at øge bornholmske SMV’ers salg og derigennem styrke Bornholms vækst. I programmet tages udgangspunkt i den enkelte virksomhed, som får designet et forløb med udgangspunkt i medarbejdernes hverdag og aktuelle udfordringer. Sammen udfordrer vi de muligheder og barrierer, virksomheden står over for, sætter fælles mål og lægger en konkret plan for, hvordan vi når dem.

Arrangementet ”Digital Dag”, skal skabe fokus på at øge bornholmske virksomheders forståelse for, og brug af digitale teknologier så de på denne baggrund kan forbedre markedsføring, optimere processer, skabe øget salg og styrke Bornholms erhvervsliv. Deltagelse på dagen er åben for alle Bornholmske virksomheder, dog skal indholdet have respekt for BUIVs målsætning om at at øge vækstambitioner og muligheder blandt virksomheder på Bornholm.

På dagen skal der tages afholdes oplæg om de mest relevante digitale trends, inspirations-sessions, og konkret rådgivning til enkelte virksomheder, som kan få vejledning om digitalisering i deres egen hverdag, samt mulighed for at netværke med de øvrige deltagere.

Beskrivelse af opgaven:

Bornholm ud i verden søger derfor en leverandør, der kan afholde et dagsarrangement, som på en konkret og kreativ måde giver virksomhederne et inspirations- og vidensgrundlag gennem både foredrag og hands-on afprøvning og fremvisning af nogle af de nye teknologier inden for emner så som virtual reality, augmented reality, smart home, neuroscience, stemmestyring, 3Dprint, emotionel data, quantified self, kunstig intelligens og lign. (både til konsum og B2B). Det forventes at leverandøren gennem workshops og 1-1 rådgivning (1-1 rådgivning kan foregå undervejs i workshops gennem opmærksomhed på deltagerene) på dagen skaber forståelse og forankring hos de deltagende virksomheder. Workshops og 1-1 rådgivningen skal have fokus på at gøre virksomhederne i stand til implementering i hverdagen, give inspiration til taktiske beslutninger og virke som input til strategiske og langsigtede visioner.

Arrangementet skal give virksomhederne konkrete værktøjer at gå hjem med, og give et overblik over nye og kommende trends, tendenser og teknologier, samt hvordan det kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne og evne til at åbne nye markeder op, nationalt, såvel som internationalt.

Vi forventer minimum 40 deltagende virksomheder. Det forventes derfor at leverandøren vil stille med en bemanding, der kan sikre en god og sikker eksekvering af eventet.

Det samlede budget for opgaven er på kr. 100.000 ekskl. moms.

Vi søger én leverandør, der kan stå for hele opgaven, men det er muligt for leverandøren at indgå i konsortier med andre virksomheder og derved levere en samlet løsning, der faktureres samlet.

Den ”Digitale dag” skal afholdes 27. maj 2020.

Særlige forhold pga. COVID-19: Vi følger de officielle udmeldinger og retningerlinjer løbende, og forbeholder os retten til at udskyde eventet i op til 3 måneder og aflyse, hvis det ikke kan holdes i den periode.

BUIV og Business Center Bornholm tager sig af al praktisk planlægning, herunder forplejning og lokaler i koordination med jer.

Særlige forventninger til leverandøren:

 • Eventet foregår i Rønne på Bornholm, og leverandøren forventes selv at stå for transport til og fra stedet.
 • Leverandøren kommer med en samlet pris på opgaven, som ikke indeholder transportomkostninger.
 • Leverandøren må forvente, at eventet er et heldagsarrangement (ca. 09:00-17:00)
 • Der lægges særligt vægt på leverandørens erfaringer med afvikling lignende opgaver både nationalt og internationalt.

Tilbudsspecifikation:

 • Det skriftlige tilbud skal som minimum indeholde:
 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug. Beskrivelsen skal indeholde en 3-5 siders sammenfattende
 • Tentativt programforslag
 • PowerPoint og et tekstdokument som beskriver den samlede leverance i detaljer.
 • Dokumentation for leverandørens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.

Tilbud sendes på mail til: Travis Thornton, travis@bornholm.biz (CC: Nanna Høgel-Hazelton, nhh@ehhs.dk)

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Q&A:

 1. Er det fortsat en del af planen at eventet skal afvikles d. 27/5 2020?
  1. Ja, men med forbehold for ændringer grundet COVID-19. Vi følger de officielle udmeldinger og retningerlinjer løbende, og forbeholder os retten til at udskyde eventet i op til 3 måneder og aflyse, hvis det ikke kan holdes i den periode.
 2. Har I et venue på Bornholm eller skal dette også tænkes ind i budgettet?
  1. Venue skal ikke tænkes ind i budgettet.

Sidst opdateret: 27.03.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)