Kommunikation af grønne kommercielle løsninger

white_space

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Kommunikation af grønne kommercielle løsninger

Annoncør: Anonym deltager på Grøn Vækst

Dato: 19-12-2019

Deadline for tilbud: 06-01-2020

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til: Kenneth Muldbak, e-mail: kmu@ehhs.dk, tlf.: 30108109

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive programdeltager. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

white_space

Præsentation af Virksomheden

Tværfaglig tegnestue, der tegner skoler, boliger og hoteller.

white_space

Beskrivelse af opgaven

Et nyt grønt paradigme forårsager et behov for at se nærmere på vores styrker ift konkurrenter og omverden. Vi ønsker strategisk rådgivning om vores brands grundlæggende kernefortælling, styrke og den klare retning som det giver virksomheden fremadrettet.

Opgave: Strategisk rådgivning om vores kernefortælling

Test af vores kernefortælling hos målgruppen i form af interview

white_space

Særlige Forventninger til Leverandøren

Vi udvikler løsninger til byggeriet, der både er bæredygtige og kommercielle. Det er vigtigt at vores samarbejdspartnere viser forståelse og viser engagement i den grønne udvikling.

white_space

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er: 100.000 kr.

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
  • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

white_space

Q&A:

Der er endnu ikke modtaget nogle spørgsmål til opgaven

white_space

Om Markedsafdækningen

  1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Region Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 32 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra EHHS, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således virksomheders evne til at optimere deres grønne forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1
  2. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri
  3. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.
  4. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen eller uddannelse.
  5. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 19.12.2019

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)