Rådgivning og vejledning omkring samarbejdsaftale samt varemærkesøgning

 

Generelle oplysninger

Opgavens titel: Vækstplan med fokus på rådgivning om kontrakt samt varemærke til dansk gourmet slik.

Annoncør: Anonym

Dato: 18. februar 2020

Deadline for tilbud: 4. marts 2020 kl. 12.00

Evt. spørgsmål bedes rettet til: Travis Lind Thornton, Senior Erhvervskonsulent, Business Center Bornholm, travis@bornholm.biz med kopi til Nanna Hølge-Hazelton nhh@ehhs.dk og Peter Koppel pko@ehhs.dk.

Alle spørgsmål og henvendelser, herunder tilbud, skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive annoncør. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af leverandøren

Virksomheden sælger og producerer gourmetslik og har salgskontor og showroom på Bornholm, samt tilknytning til fabrik i Jylland. Virksomhedens mål er at tilbyde kunderne muligheden for at nyde high-end gourmet slik, lavet udelukkende på naturens rene råvarer.

Danmark og Norge bliver de første markeder, som starter op i 2020 og så kommer der flere til i løbet af 2021. Strategien er at opnå høj volumen via mange kunder i high-end slik markedet.

Virksomheden finder sin ”target customer” via de små butikker som vinhandlere, blomsterbutik­ker, museer og lignende samt boutique hotels og alle kæder, som er væk fra detail.

Beskrivelse af opgaven

Virksomheden søger rådgivning samt anbefaling i forbindelse med udvikling af samarbejdskontrakt og mulig søgning på varemærke. Hertil kommer vejledning omkring sikring af parter med kontrakt og anbefalinger relateret til varemærke søgning i Danmark alene eller EU som helhed. Disse stikord relaterer sig til de emner som skal inkluderes i rådgivningen:

 • SAMARBEJDSAFTALE/KONTRAKT: ejerskab – daglige forretningsgange – skilsmisse – bod ved misligholdelse, mulighed for at flytte produktion til 3 part frem i tiden etc.
 • VAREMÆRKE/NAVNEBESKYTTELSE – rådgivning til hvordan navnet kan søges i DK og evt. EU – og om der eksisterer nogle problematikker via andre eksisterende navne

Særlige forventninger til Leverandøren

Den forventede kontraktsum for annonceringen er begrænset til, maksimalt, 30.000 DKK.

Der forventes et skriftligt tilbud, som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug (for hver del-) opgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver, fx.
  • Erfaring med producent-samarbejdsaftaler gerne indenfor fødevarebranchen.
  • Har ekspertise indenfor varemærke og navnebeskyttelse.
 • Timepris og samlet tilbudspris.
 • Timepris for eventuelle opgaver, der ligger ud den her nævnte opgave.
 • Tidsplan.

Q&A

 • Er det en intern samarbejdsaftale (dvs. en ejeraftale) eller en ekstern samarbejdsaftale, der ønskes?
  • I denne samenhæng tænkes der på et fælleskab mellem to virksomheder, hvor den ene (annoncøren) sælger, og den anden producerer.

Om Markedsafdækningen

 • Resume af programmet: Programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med EU’s regionalfond. Programmet er organiseret i et forløb med en facilitator fra EHHS samt rådgivningsforløb udført af eksterne rådgivere. Aktiviteterne styrker således virksomheders evne til at optimere især deres internationale adfærd.
 • Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Denne annoncering er et led heri.
 • Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig implementering / eksekvering af en vækstplan.
 • Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 25.02.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)