Rådgivning til Digital health platform scalability

Markedsafdækning deadline: 06.03.2020

Opgavens titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om rådgivning til Digital health platform scalability

Udbyder

Daman P/S

Strandgade 4A
1401 København K

CVR: 33591489


Dato

21.02.2020

Deadline for tilbud

06.03.2020

Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Andreas Dam
E-mail: andreas.dam@damandigital.com

Præsentation af udbydende virksomhed

Daman er et digitalt bureau, der er specialiseret indenfor sundhedsområdet

Daman er i transition fra konsulent til produkthus:
- Med HealthBuddy leveres digitale sundhedsløsninger (apps), der sælges som whitelabel-produkter til pharma og sundhedsvæsenet
- På sigt vil Daman levere data/indsigter om patienter til pharma og offentlige sundhedsaktører

Opgaven handler om at sikre, at Damans platform er effektivt skalerbar, fremtidssikret og leverer op til juridiske og regulatoriske krav.

Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

- Input til/sparring omkring design af arkitektur
- Teknologisparring i forhold til valg af teknologier (idag native iOS+Android + Azure)
- Udføre code review af apps+backend (4 løsninger i alt)
- Penetrationstest betragtninger/anbefalinger
- Rådgivning omkring skalerhed mht kode
- Anbefalinger i forhold til sikkerhed
- Rådgivning i forhold til omkostningseffektiv skalering
- Anbefalinger til optimering af deployment af nye løsninger
- Cloud og hosting optimering
- Plan for data analytics setup

Opgavens mål og succeskriterier

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter rådgivning vedr:

Milepæle
1. Afholdelse af en række workshops/sparringsessioner
2. Identifikation af svagheder/indsatsområder (ift skalerbarhed, sikkerhed, omkostninger, performance)
3. Rapport med alle findings
4. Præsentation og diskussion af alle findings

Forventede resultater
A) Klar plan for eliminering af svagheder
B) HealthBuddy fremstår efter implementering af tiltag hos Daman som en stærkere offering over pharmakunder

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik
  • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav
  • Angivelse af pris
  • Evt. mængderabat
  • Forventet tidsplan
  • Evt. forudsætninger for tilbuddet
  • Vi ser gerne en leverance som indbefatter alle dele af opgaven

Det forventes at tilbudsgiver alene giver tilbud på den efterspurgte leverance. Tilbud på eksekvering
eller implementering kan ikke godkendes.

Den endelige tilbud vælges af udbydende virksomhed ud fra en vurdering af bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Sidst opdateret: 21.02.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)