Vækstplan med fokus på kommunikation og markedsføring

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Rådgivning vedr. markedsføring af softwareprodukter.

Annoncør: Anonym

Dato: 6. februar 2020 (OBS der har tidligere stået 6. marts, hvilket var en fejl)

Deadline for tilbud: 20. februar 2020 kl. 12.00 (OBS der har tidligere stået 20. marts, hvilket var en fejl)

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Peter Koppel, e-mail: pko@ehhs.dk

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive annoncør. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af annoncøren

Annoncøren er en IT-virksomhed, der i dag har sin forretning koncentreret omkring udvikling og salg af systemløsninger til mindre såvel som større virksomheder.

Virksomheden er specialister i IT og infrastruktur til erhvervslivet, hvad enten det handler om IT-support, B2B-rådgivning, projektstyring eller komplette løsninger indenfor IT. Virksomheden beskæftiger et stort team af Microsoft certificerede specialister, der leverer hard- & software­løsninger, web, hosting og CMS-systemer.

Virksomheden har mange års erfaring med webbaserede booking og billetløsninger samt skrædder­syede kommunikations- og bookingsystem til offentlig transport. I de seneste år har virksomheden udviklet systemer til håndtering af GDPR-udfordringer med fokus på rapportering og oprydning.

Virksomhedens sortiment afsættes gennem egen salgsorganisation og gennem forskellige net­værkskonstellationer

Aktuelt ønsker virksomheden, at forfine og modne sin markedsførings- og kommunikations­aktiviteter med fokus på systemer til håndtering af GDPR-udfordringer i mindre virksomheder med mellem 50 og 75 mailkonti.

Beskrivelse af opgaven

Virksomheden søger konsulenthjælp til nedenstående opgaver; Virksomheden kan vælge at dele opgaverne imellem flere konsulenter, hvis der ikke findes en enkelt konsulent, der kan varetage alle opgaverne.

Opgaven skal have fokus på følgende:

 • Kortlægning af segmentet. Hvilke karaktertræk kendetegner de virksomheder der har behov for et system til håndtering GDPR-udfordringer. Hvor mange er der, hvor befinder de sig og hvordan kontaktes disse virksomheder mest hensigtsmæssigt.
 • Beskrivelse at potentielle virksomheders købsadfærd og forventninger til fx anskaffelsespris og efterfølgende abonnementsudgifter, herunder oplevelsen af værdi.
 • Sammensætning af systempakker hvor GDPR-systemet indgår sammen med andre systemer.
 • Formulering af kernebudskaber der møder virksomhedernes udfordringer og forventninger til løsning.
 • Vejledning i forbindelse med tilrettelæggelse kommunikationsplan rettet mod det valgte segment herunder brug af virksomhedens forskellige netværkskonstellationer.

Særlige forventninger til Leverandøren

Den forventede kontraktsum for annonceringen er begrænset til, maksimalt, 100.000 DKK.

Der forventes et skriftligt tilbud, som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.
 • Tidsplan.

Q&A

Der er endnu ikke modtaget nogle spørgsmål til opgaven.

Om Markedsafdækningen

 • Resume af programmet: Programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med EU’s regionalfond. Programmet er organiseret i et forløb med en facilitator fra EHHS samt rådgivningsforløb udført af eksterne rådgivere. Aktiviteterne styrker således virksomheders evne til at optimere især deres internationale adfærd.
 • Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Denne annoncering er et led heri.
 • Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig implementering / eksekvering af en vækstplan.
 • Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 13.02.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)