Vækstplan med fokus på branding og kommunikation

Generelle oplysninger

Opgavens titel: Rådgivning vedr. branding og kommunikation

Annoncør: Tejn Smedeforretning

Dato: 11. marts 2020

Deadline for tilbud: 25. marts 2020, kl. 12.00

Evt. spørgsmål bedes rettet til:

Travis Lind Thornton, Senior Erhvervskonsulent, Business Center Bornholm, travis@bornholm.biz med kopi til Nanna Hølge-Hazelton nhh@ehhs.dk

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt, så de evt. kan videresendes til den respektive annoncør. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Der må ikke rettes direkte henvendelse til virksomheden.

Præsentation af annoncøren

Tejn Smedeforretning er blev overtaget af nye ejere i 2016.

Virksomheden udfører alt smedearbejde i forbindelse med bygninger og installationer for industri, fiskeri og også i forbindelse med privates behov for løsninger, som kræver smedekompetence. De nye ejere har betydelig erfaring med området og ønsker at udvikle virksomheden yderligere.

Der er begrundet formodning om, at der vil være mulighed for at åbne en butik i nær tilknytning til virksomhedens værkstedsadresse i Tejn. Ligeledes planlægges etableret en webshop og på et senere tidspunkt også en rejseafdeling, hvor tilknyttede smede/montører udlejes på timevilkår.

Virksomheden har fokus på miljø og kvalitet og ser en ære i at løsningerne er bæredygtige. Samtidig ønsker virksomheden at fremstå med stærke værdier, som udspringer af fokus på CSR, moderne ledelse, godt arbejdsmiljø og tilgængelighed.

Virksomheden flytter til nye og mere tidssvarende lokaler inden længe.

Beskrivelse af opgaven

Tejn Smedeforretning søger konsulenthjælp til nedenstående opgaver; Virksomheden kan vælge at dele opgaverne imellem flere konsulenter, hvis der ikke findes en enkelt konsulent, der kan varetage alle opgaverne.

Tejn Smedeforretning har i dag en designmanual, som ikke vurderes at kunne rumme fremtidens aktiviteter.

Virksomheden ønsker ikke udviklet en total ny designmanual, hvorfor der ønskes udført følgende:

 • En evaluering af den eksisterende designmanual med henblik på at bestemme hvilke designelementer, der har potentiale for at leve videre evt. med nogen re-designing.
 • En vurdering af hvilke nye designelementer, der er behov for herudover.
 • Udvikling af et eksempel på et sådant designelement.
 • Formulering af kernebudskaber (story telling) der møder kundernes udfordringer og forventninger til løsning.
 • Vejledning i forbindelse med tilrettelæggelse kommunikationsplan rettet mod det relevante segmenter.
 • En vurdering af de forventede omkostninger ved udvikling og implementering af en ny branding strategi.
 • En vurdering af en forventet tidsplan.

Det antages, at den grafiske del af den fornyede branding vedrører:

 • Navne og navnetræk og farver, som også kan omfatte nye aktivitetsområder som fysisk butik, webshop mm.
 • Designelementer i forbindelse med flytning til nye faciliteter, herunder også butik.
 • Skilte og biler.
 • Webshop
 • Stationary (brevpapir osv.)

Særlige forventninger til Leverandøren

Den forventede kontraktsum for annonceringen er begrænset til, maksimalt, 50.000 DKK.

Der forventes et skriftligt tilbud, som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.
 • Tidsplan.

Q&A

 • Q1: Er kontraktsum for annoncering på maksimalt 50.000 DKK udelukkende øremærket til annoncering?
 • A1: Kontraktsummen er begrænset til 50.000 DKK, og dette beløb kan kun bruges til rådgivning og vejledning, og altså ikke udvikling af færdigt materiale, annoncering eller andre implementerende ydelser.
 • Q2: Er der udarbejdet en forretningsplan af ejere? Med klar vision, mission og værdisæt?
 • A2: Ja vi har en klar forretningsplan for virksomheden samt skarpe mål og fokus områder.
 • Q3: Har virksomheden klar opfattelse af deres målgruppe? Og foreligger der en klar målgruppesegmentering?
 • A3: Vi har en klar opfattelse af vores kunder. Årligt laves der udtræk af kunde listen som gennemgåes. Der ligger ikke en klar mål gruppe segmentering.
 • Q4: Hvordan er vægtningen mellem privat- og erhvervskunder? Og skal den ændres?
 • A4: 1/4 er private kunder, dette varierer dog også år efter år. Primære fokus er erhvervskunder. Dog skal der også lægges vægt på, at der er plads private kunder, da vi gerne servicerer dem. ​​​​​​​​​​​​​​
 • Q5: Er muligt at få Tejn Smedeforretnings nuværende designmanual?
 • A5: Nej, den udleveres ikke.
 • Q6: Hvilke prioriteringer og ønsker har virksomheden for at vækste? Er det lokalt, nationalt og/eller internationalt?
 • A6: Lokalt og nationalt.

Om Markedsafdækningen

 • Resume af programmet: Programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med EU’s regionalfond. Programmet er organiseret i et forløb med en facilitator fra EHHS samt rådgivningsforløb udført af eksterne rådgivere. Aktiviteterne styrker således virksomheders evne til at optimere især deres internationale adfærd.
 • Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Denne annoncering er et led heri.
 • Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig implementering / eksekvering af en vækstplan.
 • Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 20.03.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)