Henrik Poulsen - forretningsudvikler

Book et møde

Ring til mig når du:

  • ønsker sparring på hvordan du øger innovationskapaciteten i din virksomhed
  • ønsker sparring på teknologiske udvikling og digitalisering
  • oplever udfordringer med organisationskultur og forandring
  • skal have optimeret dine interne processer i organisationen - eksempelvis ift. økonomi eller forretningsgange

Ekspertise

Henrik har solid ekspertise indenfor forretningsudvikling, organisationsudvikling, ledelse, teknologisk udvikling samt innovation og digitalisering. Henriks styrke er, at han som leder og som tidligere iværksætter selv har stået med alle de udfordringer, som ledere og vækstvirksomheder oplever hver dag.

Henrik er entreprenant og forstår at udvikle driften såvel som at drive udviklingen. Han ved, hvor vigtigt det er at kunne holde øjnene både på top- og bundlinjen, og har værktøjerne til at lederens og organisationen potentiale udnyttes fuldt ud.

Baggrund

Henrik er civilingeniør, har en HD(O) og mange års erfaring med såvel organisations- og forretningsudvikling, som produktudvikling herunder kunstig intelligens og digitalisering, bl.a. fra Teknologisk Institut. Henrik har haft egen konsulentvirksomhed, hvor han hjalp mange virksomheder med at optimere organisation og processer, som skabte grundlag for vækst

Ydelser

  • teknologisk udvikling - innovation og digitalisering
  • ledelse – leadership og management
  • forretningsudvikling - forretningsmodel og strategi
  • forandringsledelse - organisation og kultur

Kontaktoplysninger

Henrik Poulsen

Mobil: 61 88 46 04

Email: hpo@ehhs.dk

Book et møde

Bibeskæftigelse

Undervisning hos Praxis
CVR: 1869601

Advisoryboard hos Techmedia
CVR: 25487257

Sidst opdateret: 28.07.2020