Ole Meyer - forretningsudvikler

Ole Meyer

Book et møde

Ring til mig når du:

  • oplever at væksten i din virksomhed udfordrer din lederrolle
  • ønsker sparring fra en konsulent, der selv har opbygget en virksomhed fra nul til markedsleder
  • vil skabe en kultur, hvor alle trækker i én retning, f.eks. i forbindelse med fusioner
  • ønsker sparring om etablering og sammensætning af bestyrelser

Ekspertise

Oles styrke er hans entrepreneurånd og mangeårige erfaring som leder af virksomheder i vækst. Han ved, hvordan man som leder sikrer en god kontakt til hele organisationen, så alle trækker i samme retning.
I Erhvervshuset har Ole fokus på ledelse, forretningsudvikling for vækstvirksomheder samt etablering og sammensætning af bestyrelser.

Baggrund

Ole er en af Erhvervshusets internationale profiler. Han er født i USA og har arbejdet mange år i udlandet. Ole er uddannet Cand.Polit. og startede sin karriere i bank- og forsikringsbranchen. Han har bl.a. været leder af den internationale afdeling i en stor dansk koncern, og har med base i Holland arbejdet internationalt med forsikring. Siden byggede han den danske afdeling af Carglass op fra nul til markedsleder.

Ydelser

  • ledelse
  • forretningsudvikling og strategi
  • organisation og kultur

Kontaktoplysninger

Mobil: 52138504

Email: ome@ehhs.dk

LinkedIn

Book et møde

Bibeskæftigelse

Bestyrelsespost hos Carheal Holding ApS
CVR: 39879751

Bestyrelsespost hos Carheal ApS
CVR: 29395195

Ejer/Medejer hos Ole M. Meyer ApS
CVR: 34618992

Advisoryboard hos Brandiators ApS
CVR: 32894267

Sidst opdateret: 28.07.2020