Susanne Krogh Petersen - Senior forretningsudvikler

Susanne væksthus Hovedstadsregionen

 

Ring til mig, når du:

  • vil udfordres strategisk, sætte nye mål og udvikle din forretning
  • vil arbejde med verdensmål som afsæt for markeds- og produktudvikling
  • ønsker sparring og værktøjer til overblik og prioriteringer
  • skal skabe bedre sammenhæng mellem ambitioner og hverdag


Ekspertise
Susanne er god til at skabe overblik, sætte retning og afdække styrken i din value proposition. Hun kan hjælpe dig med at prioritere dine strategiske ambitioner, så de omsættes til virkeligheden, og med at få vurderet de muligheder, som ligger foran dig. Susanne har derudover værktøjer til og stærk interesse for at arbejde med verdensmålene som inspirationskilde til at guide dine strategiske valg, så din virksomhed er fremtidsorienteret og så din vækst sker på – i bred forstand – bæredygtige vilkår. I Susanne får du en konsulent, som i sin tilgang er direkte, løsningsorienteret og udfordrende.

Baggrund
Susanne har mange års erfaring med at omsætte ideer til virkelighed. Hun har drevet sin egen konsulent- og eventvirksomhed, startet et af Danmarks første tøjbiblioteker, været rådgiver i den offentlige erhvervsservice af flere omgange og arbejdet med iværksætteri hos Dansk Industri.

Ud over sin erfaring med forretningsudvikling bringer Susanne en stor indsigt i projekt- og kulturledelse med sig, blandt andet som leder af kulturprojekthuse og high value fundraiser i NGO sammenhæng.

Ydelser

  • Strategi og udvikling
  • Sammenhæng mellem produkt og marked
  • Verdensmål som udviklingsværktøj
  • Overblik og fokus

Kontaktoplysninger

Susanne Krogh Petersen

Mobil: 30108096

Email: skp@ehhs.dk

Linkedin

Book et møde

Bibeskæftigelse

Ingen
Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)