Susanne Krogh Petersen - Senior forretningsudvikler

Susanne væksthus Hovedstadsregionen

Ring til mig når du:

  • ønsker sparring til udvikling af din ide og forretningsmodel
  • har konkrete udfordringer, f.eks. i forhold til prisfastsættelse og salg
  • vil udfordres strategisk og arbejde med mål og tjekpoints
  • arbejder med deleøkonomi og ønsker at få kigget på dit set-up

Ekspertise

Susanne hjælper med at få styr på forretningsmodellen og med at se hvordan produkt og marked passer sammen. Hun er god til at se hvor fokus skal lægges for at du kan få dine ideer testet og udviklet hurtigt, så du får skabt en sund og bæredygtig virksomhed.

I en vækstsituation er Susannes en stærk facilitator, der hjælper jer med at få klarlagt ambitioner og sammenhængen mellem de konkrete skridt I skal tage for at nå dem.

Erfaring

Susanne har mange års erfaring med at sætte ideer i verden. Hun har drevet sin egen konsulent- og eventvirksomhed, startet et deleøkonomisk projekt, været rådgiver i den offentlige erhvervsservice af flere omgange og arbejdet med iværksætteri hos Dansk Industri.

Ud over sin erfaring med forretningsudvikling bringer Susanne en stor indsigt i projekt- og kulturledelse med sig, blandt andet som leder af kulturprojekthuse og high value fundraiser i NGO sammenhæng.

Ydelser

  • fra ide til forretningsmodel
  • sammenhæng mellem produkt og marked
  • strategi og fokus
  • deleøkonomi
  • projekter i krydsfeltet mellem kultur, socialøkonomi og forretningsudvikling

Kontaktoplysninger

Susanne Krogh Petersen

Mobil: 30108096

Email: skp@ehhs.dk

Linkedin

Bibeskæftigelse

Ingen

Sidst opdateret: 12.11.2019

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)