Bestyrelse

Formand, Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune, udpeget af KKR Hovedstaden

Næstformand, Christina Dahl Christiansen, Områdedirektør, Realkredit Erhverv, udpeget af Finans Danmark

Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune, udpeget af KKR Hovedstaden

Rådmand Thyge Enevoldsen, Frederiksberg Kommune, udpeget af KKR Hovedstaden

Cecilia Lonning-Skovgaard, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester, Københavns Kommune, udpeget af KKR Hovedstaden

Mette Palsteen, Direktør, Svend Petersens Eftf. v/Mette Palsteen, udpeget af SMV Danmark

Per Frost, Partner og statsautoriseret revisor, BDO, udpeget af Dansk Erhverv

Marianne Thellersen, Koncerndirektør for innovation og entrepreneurskab, DTU udpeget af videns- og uddannelsesinstitutionerne

Christian Grønnemark, Formand for HK Hovedstaden, udpeget af LO, FTF og AC i fællesskab

Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden, udpeget af Regionsrådet i Region Hovedstaden

Catja Winther, Adm. Direktør, Partneren, udpeget af DI

Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen (observatør)

Winni Grosbøll, Borgmester, Bornholms Regionskommune (observatør)

Sidst opdateret: 26.06.2020

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)