Bestyrelse

Formand, Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune, udpeget af KKR Hovedstaden

Næstformand, Christina Dahl Christiansen, Områdedirektør, Realkredit Erhverv, udpeget af Finans Danmark

Jesper Würtzen, Borgmester, Ballerup Kommune, udpeget af KKR Hovedstaden

Thyge Enevoldsen, Rådmand, Frederiksberg Kommune, udpeget af KKR Hovedstaden

Cecilia Lonning-Skovgaard, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester, Københavns Kommune, udpeget af KKR Hovedstaden

Per Frost, Partner og statsautoriseret revisor, BDO, udpeget af Dansk Erhverv

Marianne Thellersen, Koncerndirektør for innovation og entrepreneurskab, DTU udpeget af videns- og uddannelsesinstitutionerne

Christian Grønnemark, Formand for HK Hovedstaden, udpeget af LO, FTF og AC i fællesskab

Martin Baden, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden, udpeget af Regionsrådet i Region Hovedstaden

Catja Winther, Adm. Direktør, Partneren, udpeget af DI

Karen Nedergaard, Adm. Direktør, Absalon Hotel Group, udpeget af HORESTA

Frederik Rostrup-Nielsen, Erhvervsstyrelsen (observatør)

Thomas Thors, Borgmester, Bornholms Regionskommune (observatør)

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)