Information

Vedrørende dit vejledningsforløb hos Erhvervshus Hovedstaden: I forbindelse med forløb hos Erhvervshus Hovedstaden, skal vi oplyse om følgende i henhold til databeskyttelsesforordningen:

Erhvervshus Hovedstaden er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Erhvervshus Hovedstaden kan kontaktes på tlf. 30 10 80 80 eller på info@ehhs.dk.

Det retlige grundlag for behandlingen er udførelse af erhvervshusets myndighedsopgaver efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. En evt. registrering af dit personnummer vil have databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (sikring af entydig identifikation), som retligt grundlag.

Formål:

Det primære formål med behandlingen af dine oplysninger er at varetage og administrere dit vejledningsforløb, der betragtes som en myndighedsopgave. Desuden behandler vi oplysninger om dig med det formål at måle effekten af aktiviteter som erhvervshusene udfører, som anført i Erhvervsstyrelsens nationale resultatkontrakt med erhvervshusene. Et yderligere formål er gennem et struktureret samarbejde baseret på deling af viden sikrer dig, at det offentlige erhvervsservicesystem kan give dig og din virksomhed de bedst mulige betingelser for at opnå succes.

Om registrering i forbindelse med vejledningen:

  • Der registreres persondata (stamdata) i form af navn, titel, telefon, emailadresse og uddannelsesbaggrund.
  • Der registreres virksomhedsdata (stamdata) i form af offentlige data fra CVR registreret: navn, binavne, adresse, CVRnr., P-nummer, telefonnummer, branche, etableringsdato og hjemmeside.
  • Omhandler vejledningen en ikkeetableret virksomhed, da omfatter registreringen CPR-nummer, potentielt virksomhedsnavn og (privat)adresse.
  • Registreringen opbevares i minimum 5 år efter forløbets afslutning. Herefter anonymiseres persondata, medmindre andre forløb forhindrer det.
  • Behandling af data sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Deling af informationer om vejledningen:

  • Erhvervsstyrelsen og Danmarks statistik modtager information om virksomhed og erhvervshus, samt en liste med eksterne rådgivere der er henvist til under forløbet
  • Competencehouse, som driver evalueringssystemet, modtager navn og email for at kunne gennemføre en tilfredshedsundersøgelse
  • Stamdata deles med offentlige erhvervsfremmeaktører der benytter ESCRM
  • Evalueringsdato og konsulent er synlig for offentlige erhvervsfremmeaktører der benytter ESCRM
  • Registrerede aktiviteter overføres til Den fælleskommunale Virksomhedskontaktdatabase (FVDB)

Databeskyttelsesrådgiver

Erhvervshuset har en tilknyttet som databeskyttelsesrådgiver. Information om dette kan findes på Erhvervshus Hovedstaden hjemmeside.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på tlf. 3010 8080 eller via DPO@ehhs.dk.

Dine rettigheder:

Som registreret har du over for Erhvervshus Hovedstaden en række rettigheder i databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du altid klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)