Oplysning om behandling af personoplysninger i forbindelse med vejledning

Det retslige grundlag for behandlingen er udførelse af erhvervshusets myndighedsopgaver efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. En evt. registrering af dit personnummer vil have databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (sikring af entydig identifikation), som retsligt grundlag.

Formål:

Det primære formål med behandlingen af dine oplysninger er at varetage og administrere dit vejledningsforløb, der betragtes som en myndighedsopgave. Desuden behandler vi oplysninger om dig med det formål at måle effekten af aktiviteter som erhvervshusene udfører, som anført i Erhvervsstyrelsens nationale resultatkontrakt med erhvervshusene. Et yderligere formål er, at det offentlige erhvervsservicesystem kan give dig og din virksomhed de bedst mulige betingelser for at opnå succes baseret på deling af viden.

Registrering i forbindelse med vejledningen fra Erhvervshus Hovedstaden:

  • Der registreres persondata i form af navn, titel, telefon, emailadresse og uddannelsesbaggrund.
  • Der registreres virksomhedsdata i form af offentlige data fra CVR registeret: navn, binavne, adresse, CVRnr., P-nummer, telefonnummer, branche, etableringsdato og hjemmeside.
  • Omhandler vejledningen en ikkeetableret virksomhed, da omfatter registreringen CPR-nummer, potentielt virksomhedsnavn og (privat)adresse.
  • Registreringen opbevares i minimum 5 år efter forløbets afslutning. Herefter anonymiseres persondata, medmindre andre forløb forhindrer det.

Behandling af data sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Deling af informationer om vejledningen:

  • Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik modtager information om virksomheden og erhvervshuset. Samt en liste med eksterne rådgivere der er henvist til under forløbet.
  • Competencehouse, som evaluerer forløbene, modtager navn og email for at kunne gennemføre en tilfredshedsundersøgelse.
  • Person og virksomhedsdata deles med offentlige erhvervsfremmeaktører der benytter et fælles CRM system.
  • Evalueringsdato og konsulent er synlig for offentlige erhvervsfremmeaktører der benytter det fælles CRM system.
  • Registrerede aktiviteter overføres til Den fælleskommunale Virksomhedskontaktdatabase (FVDB).

Dine rettigheder:

Som registreret har du over for erhvervshus Hovedstaden en række rettigheder jævnfør databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt hvordan vi behandler dem.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du altid klage til Datatilsynet.

Datatilsynet kan kontaktes på email dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)