Sparring på personprofil inkl. testværkstøj til iværksættere

Generelle oplysninger

Opgavens titel:

Sparring på personprofil inkl. testværkstøj til iværksættere

Udbyder:

Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Dato:

7. december 2018

Deadline:
18. december 2018 kl. 23:59

Kommunikation:

Spørgsmål rettes til projektleder Emil Ødegaard, eoe@ehhs.dk, tlf.: 3168 4104

Tilbud sendes til tilbud@ehhs.dk, att. Emil Ødegaard, HIP – Personprofil

Om programmet HIP – Hovedstadens iværksætterprogram

HIP – Hovedstadens Iværksætterprogram tilbyder fagspecifikke workshops, webTV og værktøjer i forhold til alt det, der er godt at vide, når man starter en virksomhed. Ambitionen er at skabe et fleksibelt tilbud til alle iværksættere i Region Hovedstaden. HIP skal være tilgængelig, når det passer iværksætteren, og der bliver arbejdet med at blande forskellige læringsformer for at nå så varieret og bredt ud til målgruppen som muligt.

Ud over den fagspecifikke viden tilbyder HIP sparring med udgangspunkt i iværksætterens personprofil, da succes langt hen ad vejen afhænger af, om personen bag kender sine egne styrker og svagheder og er i stand til at inddrage andre kræfter i virksomheden.

I perioden januar 2019 – februar 2020 skal mindst 1.350 iværksættere deltage i HIP’s workshops. Heraf skal mindst 244 personer deltage i et såkaldt målrettet forløb bestående af en række sammenhængende workshops som suppleres af tilbuddet om en personprofiltest og afsluttende individuel sparring. Det forventes at kun en lille del af deltagerne i HIP vil tage imod tilbuddet om personprofiltest og afsluttende individuel sparring. Det er et fleksibelt tilbud, som en mindre del af deltagerne bliver tilbudt. Det forventes at ca. 150 personer vil gøre brug af tilbuddet fra januar 2019 – februar 2020. Dette tal er dog ikke bindende og kan både blive til færre eller flere deltagere.

Målgruppe: Iværksættere dvs. personer som er i gang med / har besluttet at starte virksomhed og virksomheder som er startet senest indenfor de seneste tre år. Målgruppen kan specificeres mere i forbindelse med specifikke workshops og workshopforløb.

26 kommuner i Region Hovedstaden er partnere i HIP og Erhvervshus Hovedstaden er projektholder. HIP får tilskud fra EU’s Socialfond og Region Hovedstaden.

Se mere om HIP på www.hipih.dk, hvor du også finder information om tilbud fra Iværksætterhuset og Københavns Erhvervshus, der er blandt HIP’s nærmeste samarbejdspartnere.

VHHR er opmærksom på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Væksthuset gennemfører denne annoncering for at leve op til EU’s krav om, at ydelsen er købt på ”markedsmæssige vilkår” og for at finde en samarbejdspartner, der kan løse denne specifikke opgave på den bedst mulige måde.

Om opgaven

Erhvervshus Hovedstaden søger en samarbejdspartner, der kan levere sparring til iværksættere ud fra personprofiltest baseret på et relevant testværktøj. Tilbuddets formål er at vurdere den enkeltes personlige kompetencer som iværksætter med udgangspunkt i en personprofiltest. Personprofilen skal vise iværksætterens individuelle og personlige styrker og svagheder og dermed gøre dem bevidste om, hvor de specielt har brug for sparring eller ekstern hjælp.

Med udgangspunkt i et værktøj til persontest skal tilbudsgiver stå for analysen og den skriftlige og mundtlige formidling af profilen til den enkelte iværksætter. Persontesten skal have en høj prognoseværdi ift. forudsigelsen af jobpræstationen, og det er ønskeligt at den specifikt kan fremhæve iværksætterpotentialet.

Tilbudsgiver skal have erfaring med rådgivning/sparring med iværksættere og formå at sætte testens resultater i forhold til den forretningside og de mål, iværksætteren har for sin virksomhed.


Det estimeres at ca. 150 iværksættere vil gennemgå testen.

Det forventes at møderne vil blive afholdt ugentligt hos Erhvervshus Hovedstaden på Fruebjergvej 3, 2100 København Ø. Erhvervshus Hovedstaden sig af al praktisk planlægning, herunder formidling af tilbud, adgang til mødelokaler. Rent praktisk forventes at 1-1 sparringer kan tilbydes en gang ugentligt.

Aflysninger/ombookinger af møder med iværksættere kan ske med 24 timers varsel uden at tilbudsgiver bliver kompenseret. Ved senere aflysninger bliver tilbudsgiver kompenseret til fuld pris.

 1. Opgavebeskrivelse

Samarbejdspartneren skal:

 • Afholde møder med iværksættere en gang ugentligt i hele 2019, på nær helligdage og større ferieperioder.
 • Beskrive indholdet af konsulentydelsen.
 • Facilitere konsulentydelsen på en måde, så iværksætterne kan arbejde praktisk med og videreudvikle deres egen ide.

 1. Tilbudsspecifikation

Det forventes at ca. 150 iværksættere skal gennemføre en test.

I udvælgelsesfasen foretages en vurdering f på baggrund af pris og kvalitet.

Evalueringskriterierne og vægtningen af disse er følgende:

 • Pris: 40%
 • Kvalitet: 60%

Pris bliver bedømt ud fra følgende kriterium:

 • Pris pr. person, der modtager sparring. Prisen skal indeholde test af iværksætter, analyse af test, forberedelse og tilbagemelding til iværksætter

Kvalitet bliver bedømt ud fra følgende 4 kriterier, som tilbudsgiver skal gøre rede for:

 • Faglige kompetencer ift. udførelse af personprofiltest og tilbagemelding
 • Erfaring og kompetencer i forhold til sparring og rådgivning
 • Forståelse for og erfaring med iværksættermålgruppen
 • Redegørelse for valgt testværktøj.

Sidst opdateret: 10.12.2018