Merchandise til Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden

1. Generelle oplysninger

Udbuddets titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om indholdsleverance til salg og marketing i Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden

Udbyder

Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden; Fruebjergvej 3, 2100 København Ø,
CVR nr. 40084711

Dato

30. september

Deadline for tilbud

14. oktober 2019

Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Niels Boje Lund, e-mail: nbl@ehhs.dk, tlf.: 41886602

2. Præsentation af udbydende virksomhed

Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden yder uvildig sparring til virksomheder i hovedstadsområdet og Bornholm om forretningsområder som vækst, eksport, rekruttering m.v. Vi er organiseret med ca. 70 medarbejdere, herunder størstedelen som konsulenter med stor specialisterfaring og indgående branchekendskab fra arbejde i det private erhvervsliv.

3. Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Vi søger hjælp til udarbejdelse og produktion af merchandise i form af:

 1. Blokke (A5)
 2. Filtpenne
 3. Roll ups
 4. Klistermærker
 5. Visitkort
 6. Vedlægskort
 7. Nøgleringe (20x900 mm)

5. Opgavens mål og succeskriterier

Tilbudsgivers succesfulde leverance aftales fra opgave til opgave.

6. Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Vi forventer at modtage et skriftligt tilbud, der som minimum indeholder:

 • Tydelig angivelse af hvilke dele af opgaven der tilbydes
 • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik.
 • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav.
 • Angivelse af pris. Tilbudsgiver kan derudover frivilligt angive eventuelle mængderabatter.
 • Evt. forudsætninger for tilbuddet.

Såfremt tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på mere end én af de ovenstående opgaver, skal tilbuddet omfatte ovenstående specifikation for hvert af produkterne

6, Baggrund for udbud

Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende udbud er et led heri.

7. Øvrigt

Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet !

Sidst opdateret: 30.09.2019