Produktion af videoer til SDG Business Booster

Udbud / markedsafdækning deadline: 13. december 2019


Dato

29.11.2019

Deadline for tilbud

13.12.2019

Kontekst

SDG Business Booster er et vækst- og eksportprogram for danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Formålet med programmet er at skabe vækst og mereksport hos SMV’er, der tilbyder bæredygtige løsninger, som understøtter opnåelsen af FN’s 17 Verdensmål. Mange danske virksomheder er allerede frontløbere inden for bæredygtighed og innovation, men har et uforløst potentiale ift. at bruge Verdensmålene som en løftestang for vækst og eksport. Derudover har projektet til formål at dele viden og inspirere andre SMV’er til hvordan man kan arbejde kommercielt med Verdensmålene. Det er her, I kommer ind i billedet.

Programmet indeholder tre virksomhedsrettede aktiviteter:

Inspirationsmøder

 • 6 stk. i 2019

Individuelle SDG Lab-forløb

 • 8 stk. i sommeren 2019
 • 16 stk. i vinteren 2020.

Individuelle SDG Growth Path-forløb

 • 3 stk. i efteråret 2019
 • 6 stk. i foråret 2020

Det er de 9 deltagere i SDG Growth Path forløb der skal portrætteres i de videocases der skal produceres.

I kan læse om programmet og de virksomhedsrettede aktiviteter her:  https://ehhs.dk/sdg-business-booster.

Vores behov og opgaven

SDG Business Booster ønsker at tydeliggøre programmets fokus ift. at arbejde markedsorienteret med Verdensmålene, samt at kunne dele casehistorier der klart viser hvordan virksomheder kan arbejdes med de enkelte Verdensmål i praksis.

Den ønskede leverance er:

 • Produktion af 1 informationsvideo
 • Produktion af 9 videocases.

Disse skal produceres i perioden januar / februar 2020 (informationsvideo samt første 3 case-videoer)

Samt løbende H1 2020 til endelig levering august 2020 (de sidste 6 case-videoer).

  

Målgruppe for videoer

 • Primær: Ledelse og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder

 • Sekundær: Meningsdannere og befolkningen i øvrigt

Formål med informationsvideo

 • At tydeliggøre at der kan arbejdes på forskellige måder med Verdensmålene, og at dette program arbejder målrettet med en af måderne.

 • At afmystificere hvordan de komplekse Verdensmål kan oversættes til konkrete call to actions for private virksomheder.

 • Vedhæftede udkast til whitepaper er et bud på at fortælle historien, og kan bruges som inspiration (men videoen skal selvfølgelig være mindre teknisk).

Formål med videocases

 • At fortælle historien om inspirerende danske løsninger på nogle af verdens bæredygtighedsudfordringer (inspiration).

Krav til videoerne

 • Videoerne skal klippes i en kort og lang version hvoraf den korte skal være velegnet til deling på sociale medier (1-2 min. Fængende introduktion. Tekstet).

 • Casevideoerne skal have virksomhedernes produkt/løsning i fokus.

 • Videoerne skal være på dansk.

 • Videoerne skal have engelske undertekster (danske i SoMe version)

Anden relevant information

 • Afhængigt af tidspunktet for videoproduktionen, så vil nogle af virksomhederne have udarbejdet en kernefortælling målrettet deres bæredygtige løsning/produkt, som der vil kunne tages udgangspunkt i.

 • Indledende tanker om koncept (ikke mejslet i sten – vi er meget lydhøre over for bedre idéer!)

 • Alle cases adresserer en bestemt bæredygtighedsudfordring (et eller flere af delmålene i FN’s Verdensmål) – fx klimaforandringer, for højt ressourceforbrug, fejlernæring, sygdom, madspild, manglende uddannelse, manglende adgang til rent drikkevand etc. – dette kunne bruges som intro til hver case-video, hvor man starter med udfordringen og så beskriver løsningen og hvordan virksomheden har arbejdet med den i programmet.

 • Hvis startbilledet på hver video var ikonet fra delmålet (se fx her https://www.verdensmaal.org/materialer) med en tekst, kunne man lægge disse ikoner til sidst i videoen på youtube, så der kunne klikkes på dem – så når man har set en, kunne man klikke på en af de andre.

 • De tre cases for 2019 er:

 • Hevea (sutter og legetøj i bæredygtigt naturgummi)

 • Cliin (ressourcebesparende robotløsninger til skibe)

 • Hasle Refractories (energibesparende løsninger til cementindustrien og kraftværker)

– der følger naturligvis meget mere uddybende information om virksomhederne.

Tilbud skal indeholde

 • En beskrivelse af jeres kvalifikationer til at byde ind på opgaven.

 • Jeres koncept for de 10 videoer.

 • En kort beskrivelse af hvordan I rent praktisk vil løse opgaven, fra de-brief til produktion.

 • Prismodel.

 • Eksempler på lignende opgaver I har løst.

Vurderingskriterier

 • Kvalifikationer

 • Opgaveløsning

 • Pris

 • Referencer

Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til

Projektleder
Toke Hjælmsø Madsen
41 88 66 10
thm@ehhs.dk

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)