PROJEKTKOORDINATOR TIL PROJEKT ’GENSTART ERHVERV I GADEPLAN'

Vil du være med helt fremme, når det gælder om at styrke erhvervslivet i gadeplan på Bornholm?

Bornholm er gået sammen om en strategisk satsning på udvikling af erhvervet i gadeplan igennem projektet ’Genstart Erhverv i Gadeplan’.
Genstart Erhverv i Gadeplan tilbyder en række kompetenceudviklingsforløb og mentornetværk målrettet erhvervet i gadeplan
hovedsageligt detailhandlen. Projektet er meget dynamisk og de enkelte aktiviteter vil så vidt muligt løbende blive tilpasset den enkelte
erhvervsdrivendes behov. Projektets hovedaktiviteter er individuelle handleplaner og afdækning af behov, kompetenceudviklingsforløb,
mentorforløb og netværk.


Vi har indgået et rigtig godt samarbejde med vores handelsstandsforeninger, Bornholms Regionskommune, Copenhagen Business Hub
og Dansk Erhverv og har stor opbakning på tværs af de øvrige bornholmske branche organisationer.
Vi har også en række erhvervsvirksomheder klar. Vi mangler bare de helt rigtige medarbejdere, en koordinator og en konsulent, til at
fuldende vores projektteam. Erhvervskonsulenten og projektkoordinatoren vil overordnet have hver sit ansvarsområde, men du må
samtidig forvente, at opgaverne skal løses fleksibelt. Således vil du komme til at varetage mange forskellige opgaver enten selvstændigt
eller i tæt samarbejde med den anden medarbejder og medarbejderne i Business Center Bornholm og Copenhagen Business Hub.
Projektet løber fra oktober 2020 - december 2022 og er finansieret af EU’s Socialfond og Bornholms Regionskommune. Business Center
Bornholm varetager ledelsen af projektet i tæt samarbejde med Copenhagen Business Hub som er økonomisk operatør.

Stillingen
Projektkoordinatoren er primært ansvarlig for koordinering af alle aktiviteter i projektet i overensstemmelse med projektets overordnede
mål og handlingsplaner. Som projektkoordinator bliver du projektets faglige leder, koordinator og blæksprutte. Du får ansvar for
fremdriften i projektet, og du skal samtidig forvente at sikre løbende tilpasning og justering af aktiviteterne således, at de tilpasses
deltagernes behov og ønsker. Derfor vil det være en fordel, hvis du er god til at ’se ting komme’, så du tænker proaktivt og
løsningsorienteret med korte tidsfrister.


Vi forventer således først og fremmest, at du er erfaren med at drive projekter. Indsigt i detailbranchen og en forståelse for erhvervet i
gadeplan er en fordel, så du kan være i øjenhøjde med målgruppen. Du har stort personligt drive, og du tager altid ansvar for at finde de
rigtige løsninger, så projektet når sine mål. Desuden er din kommunikation såvel mundtligt som skriftligt tydelig og velformuleret. Til
gengæld får du en varierende hverdag med masser af ansvar, fleksibilitet og en høj grad af indflydelse på egne opgaver.

Dine opgaver vil helt sikkert være mange, men disse får du ansvar for:

  • Planlægning af projektets aktiviteter, herunder forestå evaluering, dokumentation og løbende tilpasninger undervejs
  • Deltagelse i projektaktiviteter; primært netværks aktiviteter og sekundært kompetenceudviklingsforløb afhængigt at dine specifikke kompetencer
  • Deltagelse i koordineringsmøder af forskellig art både for det samlede projekt og for at sikre efterfølgende opfølgning Koordinering af tilbud og leverandører af kompetenceudviklingsaktiviteter
  • Koordinering af programmer for workshops og undervisningsdage med eksterne leverandører; undervisere og mentorer Strategisk kommunikation og markedsføring af kompetenceforløb
  • Bidrage til budgetlægning og budgetopfølgning samt projektets samlede afrapportering.

Vi tilbyder
Et meget spændende og ambitiøst projekt, der har store muligheder for at præge detailhandlens udvikling på Bornholm. Ansvar og frihed i opgaveløsningen, bred kontaktflade til virksomheder, undervisere, rådgivere og samarbejdspartnere på Bornholm og Copenhagen Business Hub. Du ansættes i Business Center Bornholm og har primært arbejdssted på Bornholm. Du vil referere til erhvervschefen for Business Center Bornholm og den bornholmske filial af Copenhagen Business Hub.
Send din ansøgning med relevante bilag samt CV til os på sikkermail@bornholm.biz senest 1.november 2020. Mrk. din ansøgning med: ”GEIG – projektkoordinator”.


Tiltrædelse: hurtigst muligt. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter fristen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte erhvervschef Christa Lodahl på mail cl@bornholm.biz eller på telefon 88 18 41 41.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt. Ansættelsen er tidsbegrænset til 31.12.2022.

Om Business Center Bornholm

Business Center Bornholm er indgangsportalen til koordineret, kompetent vejledning og sparring for det bornholmske erhvervslivs ledere og medarbejdere. Business Center Bornholm arbejder tæt sammen med Erhvervshus Hovedstaden, og dette samarbejde bidrager til at imødekomme, afdække og udfordre virksomhederne på både deres erkendte og uerkendte behov. Indsatsen medvirker til at bevare, udvikle og skabe arbejdspladser og vækst på Bornholm.

Om Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden

Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden hjælper iværksættere samt små og mellemstore virksomheder med at realisere deres potentiale gennem uvildig, virksomhedsspecifik sparring fri af kommercielle interesser. Erhvervshuset er knudepunktet for erhvervsfremme og en fagligt stærk sparringspartner med erfarne konsulenter i København, Hillerød og Rønne. Vi er ejet af de 29 kommuner i regionen og er godt 70 medarbejdere.

Læs mere om at arbejde hos Copenhagen Business Hub - Erhvervshushovedstaden her

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)